# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka dampera account_balance Rudnik i termoelektrana Gacko 20. sep 2021 4 1 business "BPS" D.O.O. 8.360.000 KM 8.357.678 KM
2 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance BH Pošta 30. apr 2021 19 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 799.000 KM 751.108 KM
3 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 8. jun 2021 22 3 business Guma M Mostar, Cosmos Commerce Tuzla 641.025 KM 640.828 KM
4 library_books Nabavka kamiona i prikolice za kamion account_balance Vodovod Doboj 17. aug 2021 1 1 business SV Company Laktaši 300.000 KM 299.700 KM
5 library_books Laka teretna kombinirana vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 17. maj 2021 5 1 business MRM export - import d.o.o. 275.000 KM 274.500 KM
6 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine account_balance Sudska policija Federacije 7. maj 2021 6 3 business AC Quattro Sarajevo, Triab Sarajevo 260.000 KM 267.810 KM
7 library_books Osobna terenska vozila niže klase account_balance Elektroprivreda HZHB 17. maj 2021 9 2 business Guma M Mostar 266.400 KM 265.482 KM
8 library_books Nabavka specijalnih vozila "presretača" sa mjernim uređajem za nadzor i kontrolu vozila u saobraćaju account_balance MUP TK - Uprava policije 6. dec 2021 2 1 business GRUPA PONUĐAČA: Mibo Komunikacije d.o.o. i Cosmos Commerce doo 256.417 KM 256.370 KM
9 library_books Isporuka putničkih automobila putem financijskog leasinga account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova županije Posavske 21. apr 2021 6 1 business Grupa ponuđača: Porche leasing i Autoservis Senković 230.000 KM 229.769 KM
10 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 4. jun 2021 7 2 business Lada auto Banja Luka, GUMA M 222.000 KM 221.595 KM
11 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 19. jul 2021 1 2 business LIV-S Visoko 200.000 KM 200.000 KM
12 library_books Kamion za odvoz otpada account_balance Gradska čistoća Gradiška 18. okt 2021 1 3 business Euromodus Laktaši 190.000 KM 190.000 KM
13 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila - 3 komada account_balance Dom zdravlja Lukavac 10. maj 2021 3 3 business Pavić-komerc Tuzla 200.000 KM 185.001 KM
14 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 25. okt 2021 1 2 business Guma M Mostar 160.000 KM 159.560 KM
15 library_books Nabavka novih službenih motornih vozila account_balance Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 9. aug 2021 4 1 business Una auto Bihać 167.400 KM 158.974 KM
16 library_books Nabavka specijalnog vozila account_balance Komunalno Brčko 23. mar 2021 1 2 business LIV-S Visoko 150.000 KM 150.000 KM
17 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 4 8 business Brčko Gas 141.016 KM 140.768 KM
18 library_books Nabavka sanitetskih transportnih vozila za potrebe JZU Dom zdravlja " Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac account_balance JZU DOM ZDRAVLJA "DR LJUBOMIR ĆERANIĆ" SOKOLAC 31. mar 2021 2 1 business Bunjo Sarajevo 140.070 KM 140.060 KM
19 library_books Nabavka dva teretna motorna furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 6. dec 2021 2 1 business AC Quattro Sarajevo 187.200 KM 136.752 KM
20 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz selektiranog otpada account_balance Općina Kalesija 1. okt 2021 1 4 business SV Company Laktaši 153.846 KM 134.800 KM