# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 1 0 business Brčko Gas 5.555 KM 0 KM
162 library_books Nabavka dva motorna vozila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina account_balance Kazneno-popravni zavod Bijeljina 31. dec 2021 2 0 business 87.000 KM 0 KM
163 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
164 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 6. okt 2021 2 0 business 95.000 KM 0 KM
165 library_books Nabavka dva ophodarska vozila account_balance Autoceste Federacije 20. jan 2022 2 0 business 100.000 KM 0 KM
166 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 22. okt 2021 2 0 business 85.000 KM 0 KM
167 library_books Nabavka i isporuka kombi vozila account_balance Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla 30. nov 2021 1 0 business 49.999 KM 0 KM
168 library_books Nabavka i isporuka putničkog automobila za ambulantu Tuholj account_balance Dom zdravlja Kladanj 17. jan 2022 1 0 business 34.000 KM 0 KM
169 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 16. dec 2021 1 0 business 21.367 KM 0 KM
170 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla 26. nov 2021 1 0 business 21.367 KM 0 KM
171 library_books Nabavka i isporuka radne mašine - mini bager za potrebe Tehničkog sektora KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 5. jan 2022 1 0 business 120.000 KM 0 KM
172 library_books Nabavka i isporuka specijalizovanog teretnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti, kontejnera i zvono kontejnera za potrebe Službe za komunalnu čistoću account_balance Općina Centar Sarajevo 14. sep 2021 1 0 business 420.000 KM 0 KM
173 library_books Nabavka i isporuka teretnog vozila za transport hrane i lijekova za potrebe sektora zajedničkih službi KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 27. dec 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
174 library_books Nabavka jednog terenskog motornog vozila sa otvorenim teretnim prostorom za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 17. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM
175 library_books Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera account_balance Općina Brod 22. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
176 library_books Nabavka mini bagera account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 28. jan 2022 1 0 business 64.000 KM 0 KM
177 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 24. nov 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
178 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 20. dec 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
179 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Dom zdravlja Cazin 20. jan 2022 7 0 business 400.000 KM 0 KM
180 library_books Nabavka motornih vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Mostar 18. jan 2022 3 0 business 140.000 KM 0 KM