# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabavka automobila za potrebe civilne zaštite account_balance Općina Laktaši 4. aug 2021 1 1 business Guma M Mostar 29.914 KM 29.829 KM
122 library_books Motorno vozilo account_balance Ustanova "Dječiji vrtići" Mostar 28. sep 2021 1 0 business Guma M Mostar 32.000 KM 28.808 KM
123 library_books Terensko vozilo br. 85/21 account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 18. nov 2021 1 1 business Lada auto Banja Luka 28.585 KM 28.585 KM
124 library_books Kupovina putničkog motornog vozila za potrebe općine stari grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 31. mar 2021 1 0 business Triab Sarajevo 28.170 KM 28.166 KM
125 library_books Putničko vozilo 2 komada account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 21. jan 2021 2 1 business Mepromex Tešanj 27.350 KM 27.300 KM
126 library_books Nabavka novog teretnog vozila putem lizinga account_balance Komunalno Pale 4. mar 2021 1 0 business Guma M Mostar 30.000 KM 26.229 KM
127 library_books Nabavka i isporuka malog terenskog vozila za potrebe opštinske uprave Srebrenica account_balance Općina Srebrenica 11. aug 2021 1 0 business Lada auto Banja Luka 26.000 KM 25.985 KM
128 library_books Nabava motornog vozila - novo teretno vozilo account_balance Komunalno Grude 26. aug 2021 1 0 business Guma M Mostar 25.500 KM 25.490 KM
129 library_books Nabavka Putničkog motornog vozila account_balance Općina Velika Kladuša 25. aug 2021 1 0 business Una auto Bihać 25.000 KM 25.000 KM
130 library_books Nabavka robe: Teretno motorno vozilo account_balance Vodovod Bihać 27. maj 2021 1 1 business Mepromex Tešanj 25.000 KM 24.800 KM
131 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance JP RPC Tuzla - Inkubator ''Lipnica'' d.o.o 10. jun 2021 1 0 business Auto start Mostar 22.000 KM 21.794 KM
132 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku putničkog motornog vozila account_balance Općinski sud Tuzla 27. aug 2021 1 0 business Pavić-komerc Tuzla 21.367 KM 21.367 KM
133 library_books Nabava automobila za potrebe civilne zaštite account_balance Općina Orašje 17. maj 2021 1 0 business Autoservis Senković Odžak 21.000 KM 20.512 KM
134 library_books Putničko vozilo za potrebe doma zdravlja Teslić account_balance Dom zdravlja "Sveti Sava" 14. jun 2021 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 20.000 KM 18.461 KM
135 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 17. mar 2021 1 0 business Una auto Bihać 18.300 KM 18.290 KM
136 library_books Nabavka i isporuka putničkog motornog vozila account_balance JU I SŠ "DR. Husein Džanić" Velika Kladuša 27. jul 2021 1 0 business Auto-Latić d.o.o. 17.094 KM 16.923 KM
137 library_books Terensko vozilo za prevoz radnika pogonsko gorivo – benzin account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 28. okt 2021 1 0 business 20.000 KM 0 KM
138 library_books Terensko vozilo za prevoz radnika pogonsko gorivo – nafta account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 28. okt 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
139 library_books „Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj“ account_balance Općina Kladanj 8. dec 2021 1 0 business 36.325 KM 0 KM
140 library_books Autokombi account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 26. jul 2021 1 0 business 49.900 KM 0 KM