# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabavka putničkih vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Gacko 15. nov 2021 2 1 business Autorad d.o.o. 100.000 KM 89.650 KM
42 library_books Nabava novog specijalnog pogrebnog motornog vozila account_balance JKP Vodograd Prozor/Rama 14. apr 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 90.000 KM 89.500 KM
43 library_books Javna nabava roba - putničkih motornih vozila account_balance Zajednička služba Vlade Županije Posavske 14. dec 2021 2 1 business Autoservis Senković Odžak 88.500 KM 88.461 KM
44 library_books Nabavka dva nova terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 1 business Guma M Mostar 86.000 KM 85.990 KM
45 library_books Nabavka sanitetskog vozila za potrebe Službe za medicinsku pomoć Općine Centar Sarajevo account_balance Općina Centar Sarajevo 1. jul 2021 1 1 business Blok Sarajevo 85.470 KM 85.450 KM
46 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 8. dec 2021 2 2 business Una auto Bihać 85.000 KM 84.900 KM
47 library_books Nabavka novih putničkih vozila account_balance Vode Srpske 19. nov 2021 2 1 business AC Nešković Bijeljina 83.248 KM 83.230 KM
48 library_books Nabavka teretnog vozila ( šasije ) i nabavka demontaže i montaže cisterne za azot account_balance Veterinarsko-stočarski centar ad 13. dec 2021 1 1 business Euromodus Laktaši 82.000 KM 81.800 KM
49 library_books Javna nabavka vozila za mjeriteljski nadzor account_balance Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 30. aug 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 79.600 KM 79.500 KM
50 error Nabavka jednog službenog automobila za potrebe Ministarstva finansija (06.07/404-347/21) account_balance Ministarstvo finansija RS 10. sep 2021 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 82.000 KM 79.487 KM
51 library_books Vozila: Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 21. sep 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 78.600 KM 78.598 KM
52 library_books Nabavka specijalnih vozila za mjeriteljski nadzor account_balance Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 15. jul 2021 1 1 business GUMA M 81.000 KM 73.893 KM
53 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Istočno Sarajevo 15. okt 2021 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Porche inter auto i Porche leasing 73.000 KM 72.930 KM
54 library_books Nabavaka sanitetskog transportnog vozila account_balance Dom Zdravlja Drinić 25. mar 2021 1 1 business Bunjo Sarajevo 70.000 KM 69.996 KM
55 library_books Javna nabavka i isporuka putničkog motornog vozila za potrebe Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci account_balance Univerzitet u Banjoj Luci 1. jul 2021 1 1 business BRČKO-GAS D.O.O. 70.000 KM 69.978 KM
56 error Motorno putničko vozilo za potrebe Opštine Han Pijesak account_balance Općina Han Pijesak 7. jun 2021 1 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 64.103 KM 69.932 KM
57 library_books Nabavka robe putem finansijskog leasinga 2 nova putnička motorna vozila account_balance Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih poulacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija 9. sep 2021 2 2 business Porsche leasing Sarajevo 80.500 KM 69.641 KM
58 library_books Sanitetsko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Fojnica 9. nov 2021 1 1 business Ovnak Vitez 70.000 KM 69.590 KM
59 error Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Istočno Novo Sarajevo 6. aug 2021 1 1 business Blok Sarajevo 69.209 KM 69.205 KM
60 library_books Nabavka službenog vozila account_balance Investiciono razvojna banka Republike Srpske 28. apr 2021 1 1 business Metago Banja Luka 68.376 KM 68.291 KM