# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka službenih motornih vozila account_balance Općina Banovići 23. jul 2021 2 0 business Brijest Gračanica 49.999 KM 38.974 KM
102 library_books Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci 13. okt 2021 1 0 business Autokomerc V.S. Banja Luka 37.000 KM 37.863 KM
103 library_books "Nabavka motornog vozila" za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 25. maj 2021 1 1 business Timko Brčko 38.000 KM 37.778 KM
104 library_books Nabavka robe - putničkog motornog vozila account_balance JU Psihijatrijska Bolnica Kantona Sarajevo 22. apr 2021 1 0 business Triab Sarajevo 42.000 KM 37.521 KM
105 library_books Nabavka službenih vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 13. sep 2021 2 0 business Cosmos Commerce Tuzla 42.735 KM 36.239 KM
106 library_books Ugovor o kuporodaji novog putničkog vozila account_balance Park Sarajevo 1. nov 2021 1 1 business Service Maxx d.o.o. 36.000 KM 36.000 KM
107 library_books Nabavka teretnog vozila account_balance JU Službeni Glasnik Republike Srpske 16. feb 2021 1 0 business Marketauto Laktaši 35.000 KM 34.890 KM
108 error Nabava motornog vozila account_balance Javna ustanova edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški 16. feb 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 34.188 KM 34.188 KM
109 library_books Terensko vozilo account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 15. jul 2021 1 0 business Guma M Mostar 35.000 KM 34.188 KM
110 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 13. dec 2021 1 1 business Remex Tuzla 34.188 KM 34.180 KM
111 error Nabavka teretnog vozila - kombi account_balance Komus Gračanica 5. feb 2021 1 0 business AC Nešković Bijeljina 36.000 KM 34.179 KM
112 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općinski sud u Mostaru 5. okt 2021 1 0 business Hercegovina auto Mostar 34.150 KM 34.150 KM
113 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe Županijskog/Kantonalnog suda u Mostaru account_balance Kantonalni sud Mostar 22. jun 2021 1 0 business Apolo Mostar 34.000 KM 33.991 KM
114 library_books Nabava dostavnog vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 23. aug 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 33.600 KM 33.500 KM
115 library_books Javna nabavka terenskog motornog vozila 4x4 account_balance Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 31. aug 2021 1 0 business Guma M Mostar 33.000 KM 32.000 KM
116 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Uprava za šumarstvo Hercegbosanske županije 22. sep 2021 1 0 business Guma M Mostar 34.000 KM 31.500 KM
117 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe ZU Dom zdravlja Ključ. account_balance Dom zdravlja Ključ 11. okt 2021 1 0 business Guma M Mostar 30.200 KM 30.200 KM
118 library_books Javna nabavka robe putničko terensko vozilo 4x4 account_balance Olimpijski centar Jahorina 6. maj 2021 1 0 business Guma M Mostar 30.000 KM 29.900 KM
119 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe JP Gradska veterinarska stanica Tuzla account_balance Grad Tuzla 28. sep 2021 1 1 business Guma M Mostar 29.910 KM 29.900 KM
120 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Dom zdravlja Grude 23. aug 2021 1 0 business Guma M Mostar 29.900 KM 29.895 KM