# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 error Dostavno vozilo account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin 17. dec 2021 1 0 business 35.500 KM 0 KM
142 library_books Javna nabavka motornog vozila za potrebe JU"Dječiji vrtići-Ciciban" Mostar account_balance Dječiji Vrtići Ciciban Mostar 3. nov 2021 1 0 business 29.000 KM 0 KM
143 library_books Javna nabavka robe radno terensko vozilo - četverotočkaš (kvad) account_balance Olimpijski centar Jahorina 18. aug 2021 2 0 business 20.450 KM 0 KM
144 library_books Javna nabavka službenih putničkih vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 24. dec 2021 3 0 business 125.641 KM 0 KM
145 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku putničkog motornog vozila account_balance Općinski sud Lukavac 29. nov 2021 1 0 business 25.641 KM 0 KM
146 library_books Motorna vozila account_balance Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banjaluka 24. dec 2021 2 0 business 75.000 KM 0 KM
147 library_books Motorno vozilo srednje klase account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 16. aug 2021 1 0 business 47.008 KM 0 KM
148 library_books Nabava motornog vozila - putničko kombi motorno vozilo account_balance Dječji vrtić Ljubuški 24. nov 2021 1 0 business 41.000 KM 0 KM
149 library_books Nabava novog komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada putem financijskog leasinga account_balance Komunalno Grude 30. nov 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
150 library_books Nabava putničkog kombi motornog vozila account_balance Opća bolnica Jajce 12. jan 2022 1 0 business 45.000 KM 0 KM
151 library_books Nabava putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 14. jan 2022 1 0 business 21.300 KM 0 KM
152 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 20. dec 2021 1 0 business 111.100 KM 0 KM
153 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Grad Mostar 1. dec 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
154 library_books Nabava terenskih motornih vozila za kretanje po šumskim putovima account_balance Hercegbosanske šume Kupres 9. nov 2021 6 0 business 175.000 KM 0 KM
155 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM
156 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
157 library_books Nabava vatrogasnih vozila - autocisterne account_balance Grad Mostar 21. dec 2021 1 0 business 580.000 KM 0 KM
158 library_books Nabava vozila za potrebe Grada Livna. account_balance Grad Livno 26. nov 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
159 error Nabavka automobila account_balance Akademija nauka i umjetnosti BiH 16. nov 2021 1 0 business 37.000 KM 0 KM
160 error Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 16. feb 2022 1 0 business 23.076 KM 0 KM