arrow_downward Tražene specifikacije

Kamioin smečar (v= 5-7 m3) za prikupljanje i odvoz kučnog otpada
Tehničke karakteristike vozila:
Novo i nekorišteno, proizvodeno min. 2021-e god.
Šasija prilagođena za teške uslove eksplotacije (ojačan podužni profil šasije – ‚‘‘S,, Profil) – C
Međuosovinsko rastojanje: min 3400
Prednji prepust: min 1005 mm
Bruto masa vozila: min 700 kg
Opterećenje po osovinama: prednja min 2,5t, zadnja min 5t,
Motor: dizel, mora da ispunjava norme min Euro 6
Snaga: min 130 kW
Mjenjač: 6 +1 stepen prenosa
Izvod snage usklađen sa zahtjevima za pogon nadgradnje
Napred i nazad disk kočnice
Sigurnosni sistem protiv blokade pri kočenju i protiv proklizavanja
Sigurnosni sistem protiv kretanja vozila unazad na uzbrdici
Parkirna kočnica
Upravljač: Hidrauličnog tipa, servo
Zvučni signal pri kretanju unaad
Napon u sistemu 12 V
Klima urešaj
Sigurnosni pojasevi
Na kabini vozila i na zadnjoj strani nadgradnje postavljena upozoravujuča ‚‘‘LED‘‘ svetla u skladu sa pravilnikom ESE propisima
Dvostruko suvozačko sjedište
Prednja zaštita protiv podlijetanja
Radio/USB uređaj
Rezervni točak sa nosačem
Set obavezne opreme
Digitalni tahograf za dva vozača
Nasloni za glavu na sjedištima
Svjetla za maglu
Elektro podizači prozora
Boja: Bijela
Glavni retrovizori grijani i elektro podesivi
Priključna tačka za prinudnu vuču Vozila naprijed
Dnevna svjetla
Pretinac sa USB utičnicom u kabini
Nadogradnja: za prijevoz komunalnog otpada 5-7 m3
Nova I nekorišćena proizvedena min. 2021. God.
Zapremina spremnika za otpad min. 5 m3
Nadgradnja sa utovarom i istovarom otpada sa zadnje strane vozila
Presovanje otpada se vrši u spremniku sa stepenom sabijanja otpada min. 3:1 za kućni otpad
Spremnik (sve stranice) izrađene minimalno od čeličnog materijala ‚‘‘HARDOX 450‘‘ ili ekvivalent sa punim kontinuiranim varoom.
Prilikom rada potisna ploča za presovanje je oslonjena na klizače, a zaptivanje između donjeg dijela potisne ploče I poda spremnia je odgovarajućeom tvdrom gumom.
Ploča za presovanje I utovar je izrađena od čeličnog materijala ‘’HARDOX 450’’ ili ekvivalent
Konstrukcija nadogradnje mora biti izvedena tako da omogući pražnjenje spremnika istresanjem u utovarni proctor standardnog većeg smećara sa zadnjim utovarom ili u otvoreni kontejner. Maksimalna utovarna visina 1350 mm
Uređaj za podizanje postavljen sa zadnje strane, podizanje kante se vrši translatorno do mesta zabravljivanja u graničniku (karakteristično za kante od 80 do 240 litara), istresanje rotaciono.
Uređaj za podizanje ima mogućnost podizanja I pražnjenja kanti od 80 do 240 litara, I kontejnjer od 1100 litara, izrađenih prema odgovarajućem standard
Uređaj za podizanje mora imati automatsko usporenje pri translatornom hodu naniže kako bi se izbjegli udari kanti o tlo.
Nadgradnja mora imati automatski I ručni režim ada
Mehanizam za otvaranje kontejnera konstruktivno postavljen tako da ometa utovar i istovar otpada
Konstrukcija mehanizma izvedena tako da pri kretanju vozila vibracijama ne izaziva deformaciju I oštećenje istog
Komande svih funkcija nadogradnje, osim uređaja za podizanje kanti I kontejnera, ručno-hidraulične, postavljene sa obe strane vozila.
Upravljanje uređajem za podizanje kanti I kontejnera pomoću džojstika (elektro-hidraulična komanda)
Hidraulički sistem podizača kontejnera I kanti, mehanizama prese I istovara otpada je upravljan elektromagnetnim I ručnim razvodnim ventilima.
Rezevoar hidrauličnog ulja sa ugrađenim nivokazom I termometrom
Na povratnom vodu hidrauličnog ulja ugrađen filter
Cijevi hidraulične instalacije izrađene minimalno od čelika ST 52.4 ili ekvivalentnog prema nacionalnom standard identičnom EN 10305-4:2011 I proračunae prema nacionalnom standard identičnim sa EN 13480-3:202/A1:2005
Vrijeme jednog ciklusa presovanj maksimum 25s
Vrijeme jednog ciklusa pražnjenja spremnila maksimum 50 s
Vrijeme jednog ciklusa pražnjena kanti ili kontejnera-max 13 s
Tehničko rješenje proizvođača mora da obezbedi stabilnost cijelog vozila prilikom pražnjenja spremnika
Ugrađena dva svjetla radnog prostora. Ugrađen brojač radnih sati nadgradnje.
Ugrađeni blatobrani sa zaštitom od prskanja na zadnjoj osvoini
Sve komandne kutije zaštićene od vode i prašine prema IP67 ili ekvivalent. Sve komandne kutije moraju biti zaštićene od fizičkog udara – oštećenja.
Sve čelične površine pjeskirane I ofarbane osnovnom bojom I završno u boji vozila/šasije.
Nadgradnja mora biti dizajnirana tako da omogući bezbjedan rad operatera shodno zakonskim propisima o zaštiti na radu (ED 1501-1:2011+A1:2015 Ili ekvivalentni nacionalni standard koji je identičan sa EN 1501-1:2011+A1:2015).
Dvije preklopne papuče pozadi sa zadnje strane vozila, u spuštenom položaju u okviru gabarita, sa senzorom za opterećenost papuče, u svrhu ograničenja brzine pri prisutnosti operatera na papuči na maks. 30 km/h I bez mogućnosti kretanja unazad.
Ugrađena po dva rukohvata sa lijeve I desne zadnje strane za operatere
Ugrađena kamera na nadgradnji pozadi sa LCD monitorom u kabini vozača
Maksimalna težina vozila (vozilo I teret) mora biti usaglašena sa nosivošću.
library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
23. mar 2021
chevron_right Šifra tendera
1179-1-1-35/21
chevron_right Broj ponuda
2
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Komunalno Brčko
business Izabrani ponuđač
LIV-S Visoko
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1179-1-1-35_21.zip