# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
141 directions_car MAN - ME Vlada Brčko distrikta BiH Policijsko Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
142 directions_car MAN - Kiper Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Kamion Nije navedeno 191 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
143 directions_car MAN - 8.150 Vodovod i komunalije Zvornik Kamion Dizel 2005 0 KM Preuzmi dokument
144 directions_car MAN - MAN TGM 18.280 4X4 BB Grad Tuzla Kamion 2007 0 KM Preuzmi dokument
145 directions_car MAN - MAN TMG 18.280 4x4 BB Grad Tuzla Kamion Nije navedeno 2007 0 KM Preuzmi dokument
146 directions_car MAN - SR 280 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
147 directions_car MAN - 22.361 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
148 directions_car MAN - 19.321 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
149 directions_car MAN - 15.168 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
150 directions_car MAN - 16.240 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1980 0 KM Preuzmi dokument
151 directions_car MAN - 509 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
152 directions_car MAN - MAN 18.232 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
153 directions_car MAN - MAN 18.264 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
154 directions_car MAN - MAN TGM 18.240 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
155 directions_car MAN - CISTERNA Javno komunalno poduzeće Čapljina Nije navedeno 100 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
156 directions_car MAN - E63 FE310A Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 228 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
157 directions_car MAN - T48 33.410 Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 301 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
158 directions_car MAN - 18-255 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 180 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
159 directions_car MAN "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
160 directions_car MAN - 18-222 "Komunalac" Tuzla Kamion Nije navedeno 162 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument