# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 353 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 287 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 397 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 316 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 316 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car MAN Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kamion Nije navedeno 353 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car MAN Rudnici mrkog uglja Banovići Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car MAN Rudnik i termoelektrana Gacko Vatrogasno Nije navedeno 250 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car MAN Komunalno Tomislavgrad Kamion 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car MAN - 10 Komunalno Tomislavgrad Kamion 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car MAN Šume Republike Srpske Sokolac Kamion 213 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car MAN - TGA "Komunalac" Derventa Kamion Nije navedeno 250 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car MAN "Komunalac" Derventa Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car MAN "Komunalac" Gradačac Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car MAN Ceste Mostar Kamion Nije navedeno 206 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car MAN Ceste Mostar Kamion Nije navedeno 213 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car MAN Ceste Mostar Kamion Nije navedeno 169 kW 1991 0 KM Preuzmi dokument
80 directions_car MAN Vodokom Kakanj Kamion Nije navedeno 1995 0 KM Preuzmi dokument