# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
181 directions_car MAN - 26.310 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 228 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
182 directions_car MAN - 26.310 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 228 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
183 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
184 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
185 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
186 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
187 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
188 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
189 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
190 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
191 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
192 directions_car MAN - Caddy Rad Sarajevo Kombi Nije navedeno 205 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
193 directions_car MAN Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 265 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
194 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
195 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
196 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
197 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
198 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
199 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
200 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument