# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Terex - RH30E Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 250 kW 2006 2.145.730 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Scania - G440 Vodovod Banja Luka Kamion Nije navedeno 324 kW 2013 914.683 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Volvo - A35D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 289 kW 2003 662.578 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Volvo - A35D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 289 kW 2003 662.578 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Terex - TA-300 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 276 kW 2015 610.000 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Terex - TA-300 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 276 kW 2015 610.000 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2008 528.201 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Volvo - A25D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 227 kW 2002 498.647 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Volvo - A25D Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 227 kW 2002 498.647 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Terex - TA-30 Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 287 kW 2005 440.000 KM Preuzmi dokument
16 directions_car MAN - TGM Općina Ilidža Kamion Nije navedeno 213 kW 2015 351.431 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Volvo - FL 10 Federalna uprava civilne zaštite Kamion 235 kW 1998 283.768 KM Preuzmi dokument
18 directions_car MAN - TGL 12 220 Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Kamion Nije navedeno 162 kW 2019 249.500 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Scania - P270 JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 198 kW 2007 238.179 KM Preuzmi dokument
20 directions_car DAF JP Rad Tešanj Kamion Nije navedeno 183 kW 1998 225.820 KM Preuzmi dokument