# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car MAN - 18.280 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car MAN - Caddy Rad Sarajevo Kombi Nije navedeno 205 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car MAN - 18.240 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car MAN - N18 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 176 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car MAN - 26.320 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 235 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car MAN - 26.320 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 235 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car MAN Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 301 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car MAN - LE 180 C Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 132 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car MAN - SR 280 Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car MAN - 19.321 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1978 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car MAN - 15.168 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument