# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car MAN - SL 283 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car MAN - SL 283 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 205 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car MAN Elektrodistribucija Pale Kamion Nije navedeno 250 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car MAN Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 338 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car MAN Rudnik uglja Gračanica Kamion Nije navedeno 353 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car MAN Rudnik mrkog uglja Kakanj Kamion Nije navedeno 110 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car MAN Rudnik mrkog uglja Kakanj Nije navedeno 110 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car MAN - Lac Elektrodistribucija Sarajevo Kamion Dizel 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car MAN - 19-464 FLT Rudnik uglja Gračanica Kamion 1999 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car MAN - 19-464 Rudnik uglja Gračanica Kamion 1999 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car MAN - 19464 Rudnik uglja Gračanica Kamion 2000 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car MAN - 19-414 FLS-N Rudnik uglja Gračanica Kamion 1999 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car MAN - F2000 Rudnik uglja Gračanica Kamion 1995 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car MAN - TG 360 Rudnik uglja Gračanica Kamion 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car MAN - 19-361 FL Rudnik uglja Gračanica Kamion 1985 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car MAN - Lion Termoelektrana Kakanj Autobus 209 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car MAN - 19-403 Termoelektrana Kakanj Kamion 294 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car MAN - LE Vlada Brčko distrikta BiH Kamion Nije navedeno 204 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument