# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
81 directions_car MAN Vodokom Kakanj Kamion Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
82 directions_car MAN Vodokom Kakanj Kamion Nije navedeno 2001 0 KM Preuzmi dokument
83 directions_car MAN Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Ostalo Nije navedeno 110 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
84 directions_car MAN Hidroelektrana na Trebišnjici Kamion Nije navedeno 324 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
85 directions_car MAN Hidroelektrana na Trebišnjici Kamion Nije navedeno 324 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
86 directions_car MAN Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 207 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
87 directions_car MAN Hidroelektrane na Drini Višegrad Kamion Nije navedeno 213 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
88 directions_car MAN - NL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
89 directions_car MAN - NL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
90 directions_car MAN - NL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
91 directions_car MAN - NL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
92 directions_car MAN - NM 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
93 directions_car MAN - NM 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
94 directions_car MAN - SG 313 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 228 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
95 directions_car MAN - SG 313 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 228 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
96 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 2002 0 KM Preuzmi dokument
97 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
98 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
99 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
100 directions_car MAN - SL 223 Mostar bus Mostar Autobus Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument