# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
162 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
163 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
164 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
165 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument
166 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
167 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
168 directions_car Lada - Niva Vlada Posavskog kantona SUV 47 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
169 directions_car Lada - Niva Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
170 directions_car Lada - NIVA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
171 directions_car Lada - NIVA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
172 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
173 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
174 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
175 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
176 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
177 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
178 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
179 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
180 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument