# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Lada - NIVA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Lada - NIVA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Lada - NIVA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Lada - M1 Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 72 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument