# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Lada - Niva Institut za nestale osobe BiH SUV 59 kW 2005 19.428 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Lada - Niva JP Rad Tešanj SUV Nije navedeno 59 kW 2007 18.038 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Lada - 111 Institut za nestale osobe BiH SUV Nije navedeno 66 kW 2005 14.862 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Lada Vodovod i kanalizacija Novi Grad Putničko Nije navedeno 112 kW 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Lada - Niva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Nije navedeno 55 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Lada - Niva Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - BHANSA Putničko Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Lada - Niva Grad Zenica Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Lada - Niva Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument