# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Volkswagen - Passat Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Benzin 184 kW 2007 99.687 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Volkswagen - Passat Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Benzin 184 kW 2007 99.687 KM Preuzmi dokument
3 directions_car MAZDA - ER CX-7 Kantonalni sud u Sarajevu Putničko Benzin 191 kW 2009 65.200 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Benzin 118 kW 2012 56.471 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2008 53.389 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Benzin 118 kW 2011 47.518 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Benzin 118 kW 2012 43.400 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2012 34.960 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2012 34.960 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 47 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Benzin 85 kW 2005 30.447 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2015 29.999 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2015 29.999 KM Preuzmi dokument