# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
141 directions_car Lada - Niva Vlada Unsko-sanskog kantona SUV Benzin 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
142 directions_car Lada - Niva Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde SUV Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
143 directions_car Lada - Niva Vlada Posavskog kantona SUV 47 kW 1997 0 KM Preuzmi dokument
144 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
145 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
146 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
147 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
148 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
149 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
150 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
151 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
152 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
153 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
154 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
155 directions_car Lada - Niva Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
156 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
157 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
158 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
159 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument
160 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument