# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Volkswagen - Tuareg Predsjedništvo BiH SUV Dizel 165 kW 2007 130.800 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Audi - A6 Grad Prijedor Putničko Dizel 200 kW 2017 122.610 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Volkswagen - Touareg Tužilaštvo BiH SUV Dizel 180 kW 2014 113.700 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Ford - Transit Double Cab Chassis Centralno grijanje Tuzla Kamion Dizel 125 kW 2016 111.033 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Audi Centralna banka BiH Putničko Dizel 140 kW 2017 106.297 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Audi - A6 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Dizel 180 kW 2012 105.000 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Audi - A6 Tužilaštvo BiH Putničko Dizel 180 kW 2014 102.750 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Audi - A 6 Ministarstvo pravde BiH Putničko Dizel 235 kW 2017 99.995 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Audi - A6 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Putničko Dizel 160 kW 2015 98.700 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Audi - A6 Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 200 kW 2016 98.661 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Volkswagen - T 6 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 110 kW 2017 98.397 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Volkswagen - T 6 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 110 kW 2017 98.397 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Audi - A 6 Ustavni sud BiH Putničko Dizel 180 kW 97.500 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Audi - A6 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 180 kW 2013 97.110 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2014 90.909 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2014 90.909 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Volkswagen - Passat Vlada Federacije BiH Putničko Dizel 176 kW 2017 89.739 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2013 89.329 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Volkswagen - T 5 Ministarstvo pravde BiH Kombi Dizel 132 kW 2013 89.329 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Volkswagen - Touareg Ured za reviziju institucija u Federaciji SUV Dizel 165 kW 2012 87.165 KM Preuzmi dokument