library_books Nabavka i isporuka radne mašine - mini bager za potrebe Tehničkog sektora KCUS-a

arrow_downward Tražene specifikacije

Fabrički nov mini utovarivač na odgovarajućim točkovima: Minimalno 2021/2022 godina
Radna težina mini utovarivača sa odgovarajućim kontrategom: Maksimalno 3100 kg
Dimenzije: Transportna/radna širina bez priključaka max 1700 mm.
Transportna dužina max 2700 mm
Visina do vrha kabine max 2030 mm
Hidraulične linije Hidraulične linije koje omogućavaju montiranje radnih alata kao čistilica, hidraulični čekić i sl.
Zapremina i snaga motora Broj cilindara 4
Zapremina motora: max 3000 m3
Snaga motora max 51 kw
Kabina: Kabina, grijana, ventilirana i klimatizirana sa punom preglednošću prednjeg stakla
Brisači stakla
Kabina mora sadržavati grupu instrumenata koji pokazuju broj radnih sati, nivo goriva, nivo hidrauličnog ulja.
Upozoravajući zvučni signal kretanja radne mašine
Kamera za vožnju unazad
Pokretanje bez ključa – zaštita lozinkom
Hidraulični sistem Hidraulični sistem ukupnog kapaciteta min 99 L/min koji omogućava nesmetan rad dodatnih alata kao što je rovokopačka ruka, čistilica, kosilica i sl.
Kapacitet rezervoara goriva Kapacitet rezervoara goriva minimalno 50 l
Brzina kretanja Brzina kretanja u rasponu min 10 km/h-20km/h
Upravljački sistem Upravljački sistem se sastoji od beskonačno varijabilne klipne pumpe koju pokreću dva neovisna hidrostatička motora
Upravljanje mini utovarivačem i kontrolne komande radnog organa (priključaka) Upravljanje pomoću ergonomski prilagođenih džojstik komandi
Gume Gume za sva godišnja doba min dimenzija 10-16.5-10 pl
Klirens Minimalno 175 mm
Radna visina Radna visina sa podignutom utovarnom kašikom max 4000 mm
Visina istresanja/dizanja Visina istresanja materijala iz utovarne kašike min 2300 mm
Podizni kapacitet Minimalno podizanje tereta koje uzrokuje prevrtanje mašine pod opterećenjem 1600 kg
Svjetla Svjetla na kabini 2 kom
Utovarna kašika Utovarna kašika širine max. 1750 mm, ne duža od 800 mm sa odgovarajućim brojem izmjenjivih zuba i izmjenjivim nožem
Utovarne paletne vile Utovarne paletne mehaničke vile sa pripadajućim nosačem montiranim brzim prihvatom na mašinu. Dužina vila ne manja od 1200 mm
Plug za snijeg Plug za snijeg maksimalnog radnog zahvata/širine 2200 mm sa hidrauličnim zakretanjem na lijevu i desnu stranu od min 30 stepeni.
Oštrica pluga izrađena od odgovarajuće gume i mogućnost montaže krila na krajeve pluga
Zastavice na kraju pluga
Čistilica: Čistilica sa mokrim postupkom koji uključuje poseban rezervoar za vodu montiran na čistilicu.
Radni zahvat čistilice u rasponu 18000-1900 mm.
Težina čistilice ne veća od 500 kg.
Sastoji se od bočne čelične četke montirane na desnu stranu, centralne četke od polipropilena i usipnog koša za otpad sa mogućnošću lakog pražnjenja.
Vodeni postupak i pražnjenje otpada kontrolisano iz kabine.
Brzo mehaničko kačenja na radnu mašinu.
Dva prednja točka na samoj čistilici koja omogućavaju veću stabilnost i kontrolu u radu čistilice
Obaveza obuke najmanje jednog rukovaoca radnom mašinom i priključcima – Obuka rukovaoca radnom mašinom mora biti uključena u cijenu radne mašine u trajanju min 10 sati
Uputstvo za rukovanje i održavanje i katalog Katalog proizvoda iz kojeg se vide sve zahtjevane karakteristike na jednom od službenih jezika u BiH ili originalni katalog sa prevodom na jedan od službenih jezika u BiH ovjeren od strane sudskog tumača. Uputstvo za rukovanje i održavanje na jednom od službenih jezika u upotrebi u BiH
Garancija Garantni rok minimalno 36 mjeseci ili 3.000 radnih sati
Servisni interval Dostaviti plan servisiranja radne mašine unutar garantnog perioda sa cijenama na lokaciji Ugovornog organa
Skladište rezervnih dijelova i isporuka dijelova Navesti adresu skladišta rezervnih dijelova u BiH i priložiti izjavu o dostupnosti rezervnih dijelova za narednih 10 god od dana nabavke radne mašine.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
5. jan 2022
chevron_right Šifra tendera
893-1-1-775/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Nije navedeno
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_893-1-1-775_21.zip
TD_IZM1_893-1-1-775_21.zip