# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
181 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona 3. dec 2021 1 0 business 58.100 KM 0 KM
182 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK 6. aug 2021 1 0 business 42.000 KM 0 KM
183 library_books Nabavka motornog vozila srednje klase account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH 19. nov 2021 1 0 business 47.009 KM 0 KM
184 library_books Nabavka novih putničkih automobila account_balance Komunalno Brčko 20. jan 2022 5 0 business 135.000 KM 0 KM
185 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 18. nov 2021 5 0 business 120.000 KM 0 KM
186 library_books Nabavka novog automobila za potrebe Vatrogasnog doma u Rastoci account_balance Općina Ribnik 24. nov 2021 1 0 business 28.201 KM 0 KM
187 library_books Nabavka novog kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada-Autosmećar putem finansijskog lizinga account_balance Komunalac Odžak 17. dec 2021 1 0 business 399.990 KM 0 KM
188 library_books Nabavka novog motornog vozila account_balance Županijsko javno pravobraniteljstvo Hercegbosanske županije 29. nov 2021 1 0 business 34.000 KM 0 KM
189 library_books Nabavka novog navalnog vatrogasnog kamiona na finansijski lizing account_balance Općina Lukavac 21. sep 2021 1 0 business 350.000 KM 0 KM
190 library_books Nabavka novog putničkog automobila account_balance Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo 5. jan 2022 1 0 business 38.460 KM 0 KM
191 library_books Nabavka novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Dom zdravlja Derventa 21. jun 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
192 library_books Nabavka novog službenog-terenskog vozila account_balance JU Radio televizija Živinice 1. dec 2021 1 0 business 25.641 KM 0 KM
193 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 26. feb 2021 1 0 business 180.000 KM 0 KM
194 library_books Nabavka novog specijalnog vozila (autosmećara) za sakupljanje, zbijanje i odvoz komunalnog otpada account_balance Komus Gračanica 9. apr 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
195 library_books Nabavka novog vozila za prikupljanje i prevoz čvrstog komunalnog otpada u opštini Čajniče account_balance Općina Čajniče 17. jan 2022 1 0 business 300.000 KM 0 KM
196 library_books Nabavka polovnog kamiona i priključnog vozila specijalizovanog za prevoz vozila account_balance Općina Rudo 11. jan 2022 1 0 business 20.000 KM 0 KM
197 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za prevoz ambalažnog otpada zapremine 6-8 m³ account_balance "Komunalac" Bijeljina 11. okt 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
198 error Nabavka putem finansijskog leasinga dva nova putnička motorna vozila account_balance Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih poulacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija 8. jul 2021 2 0 business 80.500 KM 0 KM
199 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske 17. sep 2021 2 0 business 50.000 KM 0 KM
200 library_books Nabavka putničkog kombija account_balance Šume Tuzlanskog kantona Kladanj 17. jan 2022 1 0 business 30.000 KM 0 KM