library_books Nabavka novog navalnog vatrogasnog kamiona na finansijski lizing

arrow_downward Tražene specifikacije

Namjena: Vatrogasna
1.ŠASIJA
1.1.Motor
Izvedba: Četvorotaktni dizel motor sa direktnim ubrizgavanjem
Nivo emisije štetnih materija iz goriva u skladu sa: Minimalno EURO V
Minimalna snaga motora 213 kW
Minimalna radna zapremina motora 6900 cm3
Dodatni filter goriva sa odvajanjem vode Da
Vodeno hlađenje Da
1.2.Dimenzije i masa šasije
Minimalni osovinski razmak 3600 mm
Minimalno dozvoljena ukupna masa vozila 18000 kg
Minimalno dozvoljeno opterećenje prednje osovine 7100 kg
Minimalno dozvoljeno opterećenje zadnje osovine 11500 kg
Minimalna visina vatrogasnog vozila sa nadogradnjom 310 cm
1.3.Mjenjač
Izvedba mjenjača Potpuno sinhronizovan sa minimalno 9 brzina naprijed
+ 1 brzina nazad
Izvod pomoćnog pogona Sa mogućnošću trajnog rada, sa dodatnim hlađenjem
pogonskog fluida. Prenosni omjer optimalno
ukomponovan sa brojem obrtaja pumpe.
Kvačilo Priprema se daljinsko uključenje kvačila
1.4.Pogon
Minimalno 4 x 4 Da
1.5.Točkovi
Prednja osovina Jednostruki točkovi
Zadnja osovina Dvostruki točkovi
1.6. Okvir
Čelični branici Da
2ušice za vuču na šasiji straga Da
2ušice za vuču na šasiji sprijeda Da
1.7. Ogibljenje
Prednje ogibljenje parabolično Da
Blokada diferencijala prednje osovine sa indikatorom Da
Stabilizator prednje osovine Da
Stražnje ogibljenje parabolično Da
Blokada diferencijala stražnje osovine Da
Stabilizator stražnje osovine Da
1.8. Rezervoar goriva
Čelični, minimalni volumen 150 litara
Sito za nečistoću Da
Poklopac rezervoara goriva povezan lancem sa kućištem Da
Zatvarač rezervoara goriva sa mogućnošću zaključavanja Da
Strana 4 od 38
1.9.Kočnice
Vrsta kočnica Vazdušne kočnice
ABS Da
EBS Da
Isušivač vazduha sa grijanjem Da
Parkirna kočnica na prednjoj strani Da
Doboš kočnice na prednjoj strani Da
Doboš kočnice na zadnjoj strani Da
1.10.Upravljač
Sa servo uređajem Da
Podesiv po visini i nagibu Da
Zaključavanje upravljača Da
1.11.Kabina
Kratka kabina sa dvoja (2) vrata Da
Kabina preklopiva prema naprijed Da
Sjedišta: jedno (1) sjedište za vozača + dva (2) sjedišta za
suvozače fiksna
Da
Presvlake sjedišta prema standardnom kvalitetu Da
Sigurnosni pojasevi Da
Ugrađen tempomat Da
Centralno zaključavanje Da
Klima uređaj Da
Sjedište za vozača vazdušno Da
Električni podizači prozora za vozača i suvozača Da
Unutrašnji štitnik od sunca za vozača i suvozača/e Da
Vjetrobransko staklo tonirano Da
Zvučna signalizacija Višetonske elektro-pneumatske sirene na krovu
kabine sa zvučnikom
Ugrađen sistem za vanjsku komunikaciju u kompletu sa
montiranim mikrofonom u kabini i vanjskim zvučnikom
Da
Ugrađena instalacija za upotrebu radio stanice iz prostora
pumpe
Da
Ugrađena instalacija od napajanja do antene za jednu radio
stanicu
Da
Plastični pod i prekrivka tunela za motor Da
Ugrađeni rukohvati na vratima za olakšani ulaz/izlaz Da
Optički signal za otvorena vrata i/ili roletne Da
Ogledalo za ivičnjak sa desne strane, električno podesivo i
grijano
Da
„EU“ prednje ogledalo Da
Glavna vanjska ogledala i širokougaona sa grijanjem i
električnim podešavanjem
Da
Sirena, osnovna, jednotonska elekrtična, za signalizaciju u
saobraćaju
Da
Akumulatori Minimalni kapacitet 2 x 155 Ah, 12 V
Prekid struje mehanički
Zaštita od pražnjenja akumulatora koja u slučaju
prekomjernog pražnjenja akumulatora isključuje razne
potrošače napajanja sa akumulatora dok vozilo nije u pogonu
(kao, npr. Punjače ručnih svjetiljki i radio stanica), te ostavlja
dovoljno kapaciteta za pokretanje motora
Da
Svjetlosna signalizacija Prema propisima i standardima za vožnju desnom
stranom
Svjetla za maglu – maglenke Da
Regulacije dužine svjetlosnog snopa Da
Radio SC 24 V sa antenom i zvučnicima Da
Osnovna boja vanjskog dijela kabine Crvena RAL 3000, sjajni lak
Strana 5 od 38
Boja šasije Crna (original boja proizvođača šasije)
Boja prednjeg branika Bijela
Boja zadnjeg branika Bijela
1.12.Dodatna oprema
Hidraulična dizalica Minimalna nosivost 12 tona
Klinasti podlošci za točkove Minimalno dva (2) komada
Upozoravajuća lampa Da
Kutija prve pomoći Da
2.NADOGRADNJA
Tip nadogradnje Modularna nadogradnja izvedena minimalno od tri (3)
dijela i to: spremnik opreme, rezervoar vode i
spremnik pumpe. Po dvije (2) roletne na bočnim
stranama vozila i roletna na prostoru za pumpu na
zadnjoj strani vozila
Izvedba i materijal Izraditi od nehrđajućeg Al profila, međusobno
spojenih kombinacijom lijepljenja, vijačne veze i
zavarivanja. Unutrašnji prostor obložiti aluminijskim
eloksiranim rebrastim limom
Spojleri Bočni spojler između vozačke kabine i nadogradnje
Boja spojlera ista kao osnovna boja nadogradnje Crvena RAL 3000
Nadogradnja vozila pod punim opterećenjem mora biti tako
dizajnirana da je u skladu sa dopuštenim opterećenjem
prednje i zadnje osovine kao i optimalno raspoređenim
težištem masa
Da
2.1.Krov
Krov nadogradnje obložiti aluminijskim eleksiranim rebrastim
limom – neklizajućim, ugraditi nosače za merdevine
Da
Prohodan i ograničen bočnom zaštitom radi bezbjednog
kretanja na krovu
Da
Na zadnjem dijelu vozila sa lijeve strane ugraditi sklopive
ljestve za penjanje na krov
Da
2.2.Prostor (spremnici) za vatrogasnu opremu sa
odgovarajućim držačima opreme
Zatvaranje spremnika Pomoću roletni koje se povlače prema dole. Na
roletnama se nalaze potezne trake, a sa vanjske
strane ručka po cijeloj širini roletne za prihvat pomoću
obje ruke sa bravom. Namotavanje roletni na krovu
nadogradnje (krovna blenda)
Smještaj opreme U spremnicima u kojima su ugrađeni držači opreme
Osvjetljenje Unutrašnjost svih spremnika opreme i radnog
prostora pumpe je automatski osvijetljena prilikom
podizanja roletni, LED rasvjeta
Ugrađene pomične ladice, okretne stijene te ostalo za
učvršćivanje opreme, držači aparata za disanje, te držač
motorne pile
Da
2.3.Podesti (za lakše uzimanje smještene opreme koja se
nalazi u gornjem dijelu spremnika)
Bočni nogostupi za uzimanje opreme iz spremnika, bočno sa
svake strane po dva (ispred i iza zadnje osovine)
Da
Izvedba: Kao preklopna gazišta sa ugrađenim plinskim
amortizerima na svakom podestu
Da
Nagazna površina nogostupa izgrađena od rebrastog lima
koji sprečava klizanje, kada je nogostup zatvoren obojen je
isto kao nadogradnja, vanjska strana obojena u crvenu boju
RAL 3000
Da
Osvjetljenje podesta Da, stajna površina kada su otvoreni
Strana 6 od 38
Signalizacija U kabini vozila ugrađena signalizacija koja upozorava
da su podesti otvoreni
Dimenzije podesta Podesti su takvih dimenzija koje omogućavaju
ergonomsku stabilnost tijela kod uzimanja opreme s
time da minimalna širina gazeće površine ne smije biti
manja od 300 mm
2.4.Rezervoar vode
Smještaj Poprečno na vozilu između spremnika opreme i
spremnika pumpe, učvršćen na način koji omogućava
torziono opterećenje, te pogodan za upotrebu i na
težim terenskim uslovima
Zapremina 5000 litara
Izrađen od nerđajućeg čelika (prokroma) Da
Ulaz otvora prečnika fi = 500 mm Da
Vod sa „B“ stabilnom i slijepom spojkom za punjenje preko
hidranata sa leptir ventilom na desnoj strani vozila
Da
Sistem protiv kavitacije Da
Pregrada za sprečavanje talasanja vode u toku vožnje Da
Električni pokazivač nivoa na komandnoj tabli Da
Prelivni sistem sa oduškom za pritisak i vakum Da
Pražnjenje rezervoara sa kuglastim ventilom Da
2.5.Rezervoar pjenila
Zapremina 500 litara
Materijal rezervoara Izgrađen od kvalitetnog prokroma. Pogodan za
transport i prihvat svih znanih vrsta pjenila
Otvor za sipanje pjenila prečnika 220 mm Da
Odušak za pritisak i vakum Da
Električni pokazivač nivoa na komandnoj tabli pumpe Da
Jedan ulazni priključak sa spojnicom Storz sa slijepom
spojkom, pogodan za punjenje spremnika pjenilom pomoću
pumpe za pretakanje
Da
Priključak za ispuštanje pjenila Da
Usisni vod do sistema miješanja sa kuglastim ventilom Da
2.6.Sistem miješanja vode i pjenila
Ručni sistem miješanja (međumješalica + mlaznica za pjenu Da
Omogućen rad sa pjenom na izlazima za srednji i visoki
pritisak
Da
2.7.Instalacija vode i pjenila
Instalacija vode od cijevi i lukova zaštićeni toplim
cinkovanjem
Da
Instalacija pjenila od nerđajućih cijevi i lukova Da
2.8.Prostor za pumpu
Zatvaranje spremnika Pomoću roletne koja se povlači prema dole. Na roletni
se nalazi potezna traka, a sa vanjske strane ručka po
cijeloj širini roletne za prihvat pomoću obje ruke sa
bravom
2.9.Centifugalna vatrogasna pumpa
Centrifugalna vatrogasna pumpa za srednji i visoki pritisak Da
Prema standardu EN 1028 Da
Konstrukcija pumpi izvedena tako da može da radi samo sa
srednjim pritiskom ili istovremeno sa srednjim i visokim
pritiskom. Pumpe trebaju biti fizički razdvojene tako da u
slučaju kvara pumpe sa visokim pritiskom, rad se može
nastaviti sa pumpom srednjeg pritiska
Da
Izrađena od lewgure lakog metala otpornog na koroziju Da
Smještena u zadnji dio nadogradnje Da
Radna temperatura od -20◦
C do +50◦
C Da
Strana 7 od 38
Pogon pomoću motora vozila preko izvoda pomoćnog
pogona
Da
Nominalni kapacitet za visoki pritisak (minimalno) u sklopu
pumpe 400 l/min kod 40 bara
Da
Maksimalni kapacitet pumpe srednjeg pritiska 1900 l/min pri
10 bara
Da
Automatska zaštita od pregrijavanja Da
U sastavu pumpe treba biti ugrađen uređaj za povlačenje
vode iz spoljašnjih izvora sa visine do 7,5 m. Uređaj se mora
automatski uključivati i isključivati kada pumpa dostigne
pritisak od 2 bara
Da
Ugrađen ventil za pražnjenje u zimskim uslovima iz pumpe
srednjeg, kao i iz pumpe visokog pritiska
Da
Svi priključci su Storz standard Da
2.10.Usisni vod
Centralno smješten. A priključak (110 mm) unutar
nadogradnje sa Stolz stabilnom i slijepom spojkom i
ventilom.
Da
Vod za punjenje spremnika preko pumpe sa kuglastim
ventilom
Da
2.11.Izlaz iz pumpe
Dva izlaza srednjeg pritiska „B“ sa stabilnim i slijepim
spojkama, sa ventilima, sa lijeve i desne strane nadogradnje
po jedan
Dva izlaza visokog pritiska, sa ventilima, za vitla visokog
pritiska
2.12.Komandna tabla
Direktno montirana na pumpi sa komandama i indikatorima Da
Komande i indikatori -tasteri za povećanje/smanjenje broja obrtaja
motora
-ventil za otvaranje/zatvaranje usisa iz rezervoara
vode
-ventil pjenilo u mješač
-podešavanje procenta miješanja pjanila
-ventil za uključenje/isključenje pumpe visokog
pritiska
-ventil za uključenje/isklkjučenje vitla visokog pritiska
-brojač radnih sati pumpe
-vakuumetar
-manometar
-manometar visokog pritiska
-pokazivač nivoa vode
-pokazivač nivoa pjenila
2.13.Vitla za brzu intervenciju-visokog pritiska
Sa lijeve i desne zadnje strane po jedno vitlo visokog pritiska Da
Vitla male mase sa kočnicom i ručicom za namotavanje Da
Sadrži 60 m crijeva prečnika 19 mm Da
Na kraju crijeva postavljena je mlaznica za vodu kapaciteta
200 l/min pritiska 40 bara sa mogućnošću regulacije oblika
mlaza pun-raspršen i dodatak za pjenu koji se postavlja na
mlaznicu i omogućava gašenje pjenom
Da
Namotavanje vitla električno sa mogućnošću ručnog
namotavanja
Da
Na vitlima postaviti vodilice crijeva radi lakšeg
odmotavanja/namotavanja
Da
2.14.Električna i komunikacijska oprema Da
Strana 8 od 38
U skladu sa propisima za putna vozila u BiH Da
Na svakom svjetlosnom uređaju gdje je moguće montirana
zaštitna mrežica
Da
Dva svjetla za vožnju unazad (bijela) sa zvučnim signalom Da
2.15.Svjetlosna signalizacija i rasvjeta
Svjetla montirana na krovu na lijevoj strani (po dva) za
osvjetljenje okoline vozila. Uključivanje sa komandne table
pumpe
Da
Na zadnjoj lijevoj strani vozila, pneumatski svjetlosni stub sa
dva reflektora (2x100W-24V) sa LED sijalicama. Komandnom
palicom (joystick) stub se može spuštati i podizati do visine 5
m od tla. Zaokretanje ručno 360◦
. Uključivanje i isključivanje
ručno.
Da
LED svjetlosni most sa instaliranim zvučnikom Da
Dvije bljeskalice smještene naprijed na kabini i dvije
bljeskalice smještene straga, plave boje LED.
Da
2.16.Lakiranje
Lakirati nadogradnju vozila u crvenu RAL 3000, sjajni lak Da
2.17.Zaštita od korozije
Zaštita od korozije pomoćne šasije sa garancijom minimalno
5 godina
Da
Zaštita od korozije spremnika vatrogasne opreme i
spremnika pumpe sa garancijom minimalno 5 godina
Da
2.18.Oznake i natpisi
Natpis „VATROGASCI“ (na prednjoj strani vozila) ispisano
kvalitetnom bijelom bojom reflektujućom folijom, na lijevim
vratima kabine postaviti amblem vatrogasne jedinice, na
desnim vratima kabine postaviti amblem „PVJ LUKAVAC“
Da
Svi nosači za opremu i dijelovi koji u radu izlaze van kontura
vozila označiti sa reflektujućom folijom
Da
3.Oprema ugrađena u vozilo sa nosačima (predmet ovog
opisa potrebno je isporučiti zajedno sa vozilom, ugrađenu
na adekvatne držače u već opisane spremnike, osim opreme
za koju je navedeno da će je dostaviti Naručilac)
Usisna crijeva veličine A110 (unutrašnji prečnik), dužine 1600
mm sa usisnom A spojnicom, označena kontrolnim brojem
Kom 4
Usisna korpa, veličine A110 sa nepovratnim ventilom i
mehanizmom za ispust vode
Kom 1
Konopac za vezivanje usisnog voda Kom 2
Uže (radno uže)
Materijal: perlon
Boja: crvena
Beskonačno spiralno pleteno
Čvor sa jedne strane
Karabiner – kuka „F“ sa druge strane
Debljina užeta: minimalno 10 mm
Dužina užeta: minimalno 20 m
Kom 1
Ključ „ABC“ pocinčan sa zaštitom od hladnoće na ručku,
dužina minimalno 400 mm
Kom 4
Hidrantski nastavak „B/2 B“ od lakog metala sa zakretnom
glavom, NW 70/80, dužina minimalno 980 mm, EN 10204
Kom 1
Ključ „B“ za nadzemni hidrant, dužina minimalno 605 mm Kom 1
Ključ za podzemni hidrant EN 10204, dužina oko 1100 mm Kom 1
Nastavak za ključ za podzemni hidrant Kom 1
Mlaznica univerzalna
Ulaz: Storz „C“
Kom 2
Strana 9 od 38
Zasun za zatvaranje: položaj otvoreno – zatvoreno
Regulacija mlaza: puni mlaz – raspršeni mlaz – vodeni štit
Protok: minimalno 270 l/min pritisak 5 bara
Mlaznica: univerzalna
Ulaz: Storz „B“
Zasun za zatvaranje: položaj otvoreno – zatvoreno
Regulacija mlaza: puni mlaz – raspršeni mlaz – vodeni štit
Protok: minimalno 420 l/min pritisak 5 bara
Kom 1
Mlaznica Turbo „C“
Otvaranje i zatvaranje pomoću ručice, podešavanje protoka
pomoću regulacijskog prstena sa pozicijama minimalno 60 –
130 – 235 l/min pritisak 6 bara, te mlaza od punog do
raspršenog, od 0◦ do približno 120◦
na glavi mlaznice
Materijal: kućište od eloksirane aluminijske legure, drška i
regulacijska ručica od plastificiranog aluminijuma, glava
mlaznice od gume
Kom 1
Crijeva potisna prifi gumirana
Izvedba prema (standard): DIN 14811
Promjer crijeva C = 52 mm, dužina crijeva l = 15 m
Radni pritisak: minimalno 16 bara, ispitni pritisak: minimalno
25 bara, pritisak pucanja: preko 54 bara
Kom 15
Spojka, tip: Storz
Tijelo spojke: aluminijska slitina A1Si 1Mg, kovano
Grlo spojke: aluminijska slitina A1Si 12, lijevano
Prsten za osiguranje: pocinčana žica za opruge
Brtva pritiska: nitril kaučuk, tvrdoće minimalno 60 Sh
Temperaturno područje rada: -30◦
C do 70◦
C
Kom 15
Crijeva potisna profi gumirana
Izvedba prema (standard): DIN 14811
Promjer crijeva: B = 75 mm, dužina crijeva l = 15 m
Radni pritisak: minimalno 20 bara, ispitni pritisak: minimalno
25 bara, pritisak pucanja: preko 60 bara
Kom 5
Spojka, tip: Storz
Tijelo spojke: aluminijska slitina A1Si1Mg, kovano
Grlo spojke: aluminjska slitina A1Si12, lijevano
Prsten za osiguranje: pocinčana žica za opruge
Brtva pritiska: nitril kaučuk, tvrdoće minimalno 60 Sh
Temperaturno područje rada: -30◦
C do 70◦
C
Kom 5
Prelaznica „A/B“
Od lakog metala – aluminijuma sa brtvama od nitril kaučuka
otpornog na ulja i benzine
Kom 1
Prelaznica „B/C“
Od lakog metala – aluminijuma sa brtvama od nitril kaučuka
otpornog na ulja i benzine
Kom 2
Razdjelnica „B/2C“ Kom 1
Čaklja sa drškom DIN 14581, drška od oregon bora,
improvizovani kovani vršak, na kraju drške navoj.
Metalni dijelovi pocinčani.
Kom 1
Produžetak za čaklju od oregon bora, laziran, odgovara čaklji
DIN 14581
Kom 1
Vatrogasna sjekira sa širokom oštricom sa jedne strane, sa
druge strane uska oštrica, ovalna drvena ručka, bezbojno
lakirana, dužina minimalno 900 mm, težine maksimalno 2,6
kg
Kom 2
Merdevine sastavljače, trodjelne, aluminijske Kom 1
Izolacioni aparat za zaštitu disajnih organa
Leđni okvir
Kom 2
Strana 10 od 38
Plućni automat
FRI 7000 maska za kompletno lice
Kompozitna boca 6,8 l., 300 bara
Vatrogasni aparat CO2 – 5 kg, ventil na odvrtanje Kom 2
Vatrogasni aparat S9, stalni pritisak Kom 2
Na vozilo postaviti vitlo za samoizbavu snage 5 tona Kom 1
Ventilator/sistem za usisavanje dima (Dimovuk) sa zaštitom
od eksplozije izrađen da udovoljava zahtjevima direktive
ATEX, te standarda IEC i INMETRO, tako da na siguran način
raspršuje ili usisava opasne plinove uz minimalan rizik
stvaranja iskri.
Ovaj sistem ima ugrađenu zaštitu UB20xx, i odlikuje se
izrazito otpornim dizajnom od polimera i antistatičkim
kućištem, koje sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta.
Kom 1

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
21. sep 2021
chevron_right Šifra tendera
719-1-1-80/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Lukavac
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Novo
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_719-1-1-80_21.zip
TD_IZM1_719-1-1-80_21.zip
TD_IZM2_719-1-1-80_21.zip