# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 55 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 55 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 55 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 55 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 66 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car DACIA - Duster Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 54 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 54 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 54 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car DACIA - SANDERO Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 54 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car DACIA - DUSTER Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car DACIA - SANDERO STEPWAY Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 66 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car DACIA - SANDERO STEPWAY Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo SUV Nije navedeno 66 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car DACIA - Duster Vodovod Doboj SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument