# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
162 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
163 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
164 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
165 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
166 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
167 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
168 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
169 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
170 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
171 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
172 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
173 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
174 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 85 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
175 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
176 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
177 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
178 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
179 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 85 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
180 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument