# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
141 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
142 directions_car DACIA - Duster Sarajevo-šume Sarajevo SUV Nije navedeno 66 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
143 directions_car DACIA - Duster Sarajevo-šume Sarajevo SUV Nije navedeno 66 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
144 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
145 directions_car DACIA - Duster Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
146 directions_car DACIA - Duster Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
147 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
148 directions_car DACIA - Duster Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
149 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
150 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
151 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
152 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske SUV Dizel 2016 0 KM Preuzmi dokument
153 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar SUV Nije navedeno 81 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
154 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
155 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 55 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
156 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 55 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
157 directions_car DACIA - Duster Hidroelektrana na Trebišnjici SUV Nije navedeno 80 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
158 directions_car DACIA - Duster Hidroelektrana na Trebišnjici SUV Nije navedeno 80 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
159 directions_car DACIA - Duster Life Plus Hidroelektrane na Drini Višegrad SUV Nije navedeno 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
160 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona SUV Dizel 80 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument