# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
181 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
182 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
183 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
184 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
185 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
186 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
187 directions_car DACIA - Duster Unsko-sanske šume Bosanska Krupa SUV Nije navedeno 80 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
188 directions_car DACIA - Duster Unsko-sanske šume Bosanska Krupa SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
189 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
190 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
191 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 85 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
192 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 85 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
193 directions_car DACIA - Duster Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 80 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
194 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar SUV Nije navedeno 81 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
195 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
196 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
197 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 55 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
198 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 55 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
199 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 55 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
200 directions_car DACIA - Logan MCV Elektro-Hercegovina Trebinje SUV Nije navedeno 66 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument