# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car DACIA - Dusster Kancelarija za veterinarstvo BiH Ostalo 81 kW 2014 38.921 KM Preuzmi dokument
2 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.921 KM Preuzmi dokument
3 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
4 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
5 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
6 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
7 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
8 directions_car DACIA - Duster Comfort Općina Lukavac Putničko Dizel 85 kW 2018 36.972 KM Preuzmi dokument
9 directions_car DACIA - Duster Hidroelektrana Dabar Trebinje Putničko Nije navedeno 80 kW 2016 34.208 KM Preuzmi dokument
10 directions_car DACIA - Duster Hidroelektrana Dabar Trebinje Putničko Nije navedeno 80 kW 2016 34.208 KM Preuzmi dokument
11 directions_car DACIA - Duster Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 80 kW 2017 34.122 KM Preuzmi dokument
12 directions_car DACIA - Duster Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 80 kW 2017 34.086 KM Preuzmi dokument
13 directions_car DACIA - Duster Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Putničko Dizel 85 kW 2019 31.501 KM Preuzmi dokument
14 directions_car DACIA - Duster Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 80 kW 2015 30.527 KM Preuzmi dokument
15 directions_car DACIA - Duster Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 80 kW 2015 30.527 KM Preuzmi dokument
16 directions_car DACIA - Duster Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 80 kW 2015 30.527 KM Preuzmi dokument
17 directions_car DACIA - Duster Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 80 kW 2015 30.527 KM Preuzmi dokument
18 directions_car DACIA - Duster Agencija za vodno područje Jadranskog mora Putničko Dizel 80 kW 2015 30.222 KM Preuzmi dokument
19 directions_car DACIA - Duster Ceste Federacije SUV Dizel 80 kW 2018 29.952 KM Preuzmi dokument
20 directions_car DACIA - Duster Ceste Federacije SUV Dizel 80 kW 2018 29.952 KM Preuzmi dokument