# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
42 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
43 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Chevrolet - Captiva Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale SUV Nije navedeno 135 kW 2013 49.000 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Toyota - HILUX Institut za nestale osobe BiH SUV Dizel 88 kW 2009 48.973 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Toyota - HILUX Institut za nestale osobe BiH SUV Dizel 88 kW 2009 48.973 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Volkswagen - Tiguan Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH SUV Dizel 103 kW 2012 47.600 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Nissan - Qashqai Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH SUV Nije navedeno 110 kW 2010 46.000 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Hyundai - Tucson Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 103 kW 2006 44.359 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Hyundai - Tuscon Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH SUV Nije navedeno 97 kW 2015 39.897 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Nissan - TERANO 2.7 Tdi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 92 kW 2004 37.333 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Ford - Ranger BA Institut za nestale osobe BiH SUV Dizel 81 kW 2007 36.846 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Ford - Ranger BA Institut za nestale osobe BiH SUV Dizel 81 kW 2007 36.846 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Nissan - TERANO 2.7 Tdi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 92 kW 2004 36.397 KM Preuzmi dokument