# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car Škoda - Superb Hidroelektrana Dabar Trebinje Putničko Nije navedeno 103 kW 2013 57.130 KM Preuzmi dokument
22 directions_car Škoda - Superb Style 2.0 TDI Federalni zavod za zapošljavanje Putničko 110 kW 2017 56.192 KM Preuzmi dokument
23 directions_car Škoda - Octavia Sveučilište u Mostaru Putničko 135 kW 2015 55.000 KM Preuzmi dokument
24 directions_car Škoda - 3T Grad Tuzla Putničko Nije navedeno 110 kW 2015 53.812 KM Preuzmi dokument
25 directions_car Škoda - Octavia Predsjedništvo BiH Putničko Benzin 118 kW 2008 53.389 KM Preuzmi dokument
26 directions_car Škoda - Octavia Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV Putničko Dizel 110 kW 2015 52.590 KM Preuzmi dokument
27 directions_car Škoda - Octavia Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 110 kW 2017 51.440 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Škoda - Octavia Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2017 51.207 KM Preuzmi dokument
29 directions_car Škoda - Superb Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2016 50.341 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Škoda - Superb Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2016 50.341 KM Preuzmi dokument
31 directions_car Škoda - Octavia Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV Putničko Dizel 110 kW 2016 50.257 KM Preuzmi dokument
32 directions_car Škoda - Superb Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH Putničko Dizel 110 kW 49.990 KM Preuzmi dokument
33 directions_car Škoda - Superb Comfort 2.0.TDI Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Putničko 125 kW 2009 49.990 KM Preuzmi dokument
34 directions_car Škoda - Super B Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2015 49.789 KM Preuzmi dokument
35 directions_car Škoda - Super B Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 110 kW 2015 49.789 KM Preuzmi dokument
36 directions_car Škoda - Octavia Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 110 kW 2017 49.604 KM Preuzmi dokument
37 directions_car Škoda - Octavia Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 103 kW 2010 48.489 KM Preuzmi dokument
38 directions_car Škoda - Yeti Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 46.353 KM Preuzmi dokument
39 directions_car Škoda - Yeti Institut za nestale osobe BiH Putničko Dizel 103 kW 2010 45.958 KM Preuzmi dokument
40 directions_car Škoda - Octavia Općina Prnjavor Putničko Nije navedeno 110 kW 2017 45.672 KM Preuzmi dokument