# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH Putničko Dizel 77 kW 2013 33.609 KM Preuzmi dokument
162 directions_car Škoda - Octavia Ministarstvo pravde BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2004 33.195 KM Preuzmi dokument
163 directions_car Škoda - Octavia JP Rad Tešanj Putničko Nije navedeno 77 kW 2010 33.147 KM Preuzmi dokument
164 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
165 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
166 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
167 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
168 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
169 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
170 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 47 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
171 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
172 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
173 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
174 directions_car Škoda - Octavia Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
175 directions_car Škoda - Octavia 1.9. TDI Elegance Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Putničko 77 kW 2009 33.000 KM Preuzmi dokument
176 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 77 kW 2012 32.795 KM Preuzmi dokument
177 directions_car Škoda - Rapid Općina Kakanj Putničko Dizel 85 kW 2018 32.515 KM Preuzmi dokument
178 directions_car Škoda - Rapid Općina Kakanj Putničko Dizel 85 kW 2018 32.515 KM Preuzmi dokument
179 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2017 32.500 KM Preuzmi dokument
180 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2017 32.500 KM Preuzmi dokument