# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
102 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
103 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
104 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
105 directions_car Škoda - Fabia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
106 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
107 directions_car Škoda - Octavia Elektroprivreda HZHB Putničko Dizel 81 kW 2016 37.083 KM Preuzmi dokument
108 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Putničko Dizel 110 kW 2016 36.751 KM Preuzmi dokument
109 directions_car Škoda - Octavia Termoelektrana Tuzla Putničko Dizel 103 kW 2011 36.537 KM Preuzmi dokument
110 directions_car Škoda - Octavia Termoelektrana Tuzla Putničko Dizel 103 kW 2011 36.537 KM Preuzmi dokument
111 directions_car Škoda - Octavia Termoelektrana Tuzla Putničko Dizel 103 kW 2011 36.537 KM Preuzmi dokument
112 directions_car Škoda - Yeti Active Općina Lukavac Putničko Dizel 81 kW 2012 36.450 KM Preuzmi dokument
113 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 85 kW 2002 36.428 KM Preuzmi dokument
114 directions_car Škoda - Octavia Institut za nestale osobe BiH Putničko Dizel 77 kW 2014 36.403 KM Preuzmi dokument
115 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Putničko Dizel 77 kW 2014 36.400 KM Preuzmi dokument
116 directions_car Škoda - Octavia Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 36.321 KM Preuzmi dokument
117 directions_car Škoda - Octavia Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 36.321 KM Preuzmi dokument
118 directions_car Škoda - Octavia Elegance 1.9 Investiciono razvojna banka Republike Srpske 77 kW 2012 36.000 KM Preuzmi dokument
119 directions_car Škoda - Octavia Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale Putničko Nije navedeno 85 kW 2018 35.955 KM Preuzmi dokument
120 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Putničko Dizel 77 kW 2006 35.627 KM Preuzmi dokument