# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Škoda - Octavia Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Putničko Dizel 77 kW 2013 35.500 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Škoda - Octavia Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH Putničko Dizel 103 kW 35.467 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Škoda - Octavia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 103 kW 2012 35.381 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Škoda - Fabia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 77 kW 2007 35.345 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Škoda - Fabia Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 77 kW 2007 35.345 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Škoda - Yeti Hercegbosanske šume Kupres Putničko Nije navedeno 81 kW 2016 35.096 KM Preuzmi dokument