# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car MAN - TGM Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Vatrogasno 213 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car MAN Grad Prijedor Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car MAN Vodovod Mostar Ostalo Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 180 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 228 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 162 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car MAN "Komunalac" Bijeljina Ostalo Nije navedeno 228 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car MAN - Hiab Elektroprenos BiH Ostalo 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car MAN - 14.224 LAC73 Elektroprenos BiH 162 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car MAN - 19291 Komus Gračanica 1989 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car MAN - 14-225 Komus Gračanica 2001 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car MAN "Komunalac" Kalesija Kamion Nije navedeno 301 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car MAN Općina Kalesija Kamion Nije navedeno 265 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car MAN Općina Kalesija Kamion Nije navedeno 301 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car MAN - 520 Općina Tešanj Kamion Nije navedeno 206 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car MAN - TGM Općina Visoko Vatrogasno 184 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car MAN Općina Srebrenik Kamion Dizel 228 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
39 directions_car MAN - 1109 Općina Srebrenik Kamion Dizel 265 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
40 directions_car MAN - 18285 Komus Gračanica Kamion Nije navedeno 2003 0 KM Preuzmi dokument