# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
81 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
82 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
83 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
84 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
85 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
86 directions_car Lada - Niva Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
87 directions_car Lada - Niva Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
88 directions_car Lada - Niva Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
89 directions_car Lada - Urban Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
90 directions_car Lada - Niva Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
91 directions_car Lada - Niva Rudnik i termoelektrana Ugljevik Putničko Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
92 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Kakanj Putničko Nije navedeno 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
93 directions_car Lada - Niva Elektrodistribucija Sarajevo Putničko Nije navedeno 58 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
94 directions_car Lada - Niva Elektrodistribucija Sarajevo Putničko Nije navedeno 2006 0 KM Preuzmi dokument
95 directions_car Lada - Niva Elektrodistribucija Sarajevo Putničko Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
96 directions_car Lada - Niva Elektrodistribucija Sarajevo Putničko Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
97 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik Putničko Benzin 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
98 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik Putničko Benzin 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
99 directions_car Lada - Niva Rudnik mrkog uglja Đurđevik Putničko Benzin 61 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
100 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko Benzin 2004 0 KM Preuzmi dokument