# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car Lada Hidroelektrana Dabar Trebinje Putničko Nije navedeno 61 kW 2012 34.883 KM Preuzmi dokument
2 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda RS Putničko Nije navedeno 61 kW 2012 32.308 KM Preuzmi dokument
3 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
4 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
5 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
6 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
7 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
8 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2018 25.570 KM Preuzmi dokument
9 directions_car Lada - Niva Termoelektrana Tuzla Putničko Benzin 61 kW 2016 23.951 KM Preuzmi dokument
10 directions_car Lada - Vesta Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale Putničko Nije navedeno 78 kW 2017 22.645 KM Preuzmi dokument
11 directions_car Lada - Vesta Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale Putničko Nije navedeno 75 kW 2019 21.994 KM Preuzmi dokument
12 directions_car Lada - Vesta Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Pale Putničko Nije navedeno 75 kW 2019 21.994 KM Preuzmi dokument
13 directions_car Lada - Niva Termoelektrana Tuzla Putničko Benzin 61 kW 2016 21.951 KM Preuzmi dokument
14 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
15 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
16 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
17 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
18 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
19 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
20 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument