# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Lada - Niva Saobraćaj i komunikacije Tuzla SUV Benzin 59 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Lada - Niva Bosansko Podrinjske šume Goražde SUV Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 2003 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 2009 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 2005 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 2004 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Lada - Urban Šume Republike Srpske Sokolac Putničko 2017 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Lada Šume Republike Srpske Sokolac 2017 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Lada Šume Republike Srpske Sokolac Putničko 2015 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
80 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 61 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument