# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
22 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
23 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
24 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
25 directions_car Lada - Urban Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2017 21.284 KM Preuzmi dokument
26 directions_car Lada - NIVA 4x4 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Benzin 59 kW 2008 21.001 KM Preuzmi dokument
27 directions_car Lada - Niva Općina Ilidža SUV Nije navedeno 59 kW 2008 20.667 KM Preuzmi dokument
28 directions_car Lada - Niva Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko Benzin 61 kW 2011 19.958 KM Preuzmi dokument
29 directions_car Lada - Niva Institut za nestale osobe BiH SUV 59 kW 2005 19.428 KM Preuzmi dokument
30 directions_car Lada - Niva JP Rad Tešanj SUV Nije navedeno 59 kW 2007 18.038 KM Preuzmi dokument
31 directions_car Lada - 111 Institut za nestale osobe BiH SUV Nije navedeno 66 kW 2005 14.862 KM Preuzmi dokument
32 directions_car Lada - Niva Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko Benzin 59 kW 2007 13.501 KM Preuzmi dokument
33 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 12.342 KM Preuzmi dokument
34 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 12.342 KM Preuzmi dokument
35 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 12.342 KM Preuzmi dokument
36 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
37 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
38 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
39 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
40 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument