# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
141 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
142 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
143 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
144 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
145 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
146 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
147 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
148 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
149 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
150 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
151 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
152 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
153 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
154 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
155 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
156 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
157 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
158 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 61 kW 0 KM Preuzmi dokument
159 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument
160 directions_car Lada - Niva Elektroprivreda HZHB Putničko 59 kW 0 KM Preuzmi dokument