# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2015 10.805 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.978 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Lada - Niva Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske Putničko Nije navedeno 61 kW 2013 7.078 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Lada - Niva Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 61 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument