# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
181 library_books Motorna vozila account_balance Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banjaluka 24. dec 2021 2 0 business 75.000 KM 0 KM
182 library_books Nabava komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada account_balance Komunalno Grude 7. aug 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
183 library_books Nabava novog komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada putem financijskog leasinga account_balance Komunalno Grude 30. nov 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
184 library_books Nabava roba: Rabljeno teretno vozilo tegljač s poluprikolicom account_balance Vodovod Posušje 16. dec 2021 1 0 business 98.500 KM 0 KM
185 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Grad Mostar 1. dec 2021 1 0 business 200.000 KM 0 KM
186 library_books Nabava sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Stolac 20. dec 2021 1 0 business 111.100 KM 0 KM
187 library_books Nabava terenskih motornih vozila za kretanje po šumskim putovima account_balance Hercegbosanske šume Kupres 9. nov 2021 6 0 business 175.000 KM 0 KM
188 library_books Nabava terenskih vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 5. feb 2021 2 0 business 85.470 KM 0 KM
189 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 8. apr 2021 1 0 business 55.900 KM 0 KM
190 library_books Nabava vatrogasnih vozila - autocisterne account_balance Grad Mostar 21. dec 2021 1 0 business 580.000 KM 0 KM
191 library_books Nabavka 5 terenskih vozila account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo USK 20. dec 2021 5 0 business 119.658 KM 0 KM
192 error Nabavka automobila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 16. feb 2022 1 0 business 23.076 KM 0 KM
193 library_books Nabavka automobila za potrebe Odjelјenja i Institucija Brčko distrikta BiH – Objedinjena nabavka – 5 lotova account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 19. okt 2021 1 0 business Brčko Gas 5.555 KM 0 KM
194 library_books Nabavka buldozera putem finansijskog lizinga account_balance Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. 14. feb 2022 1 0 business 600.000 KM 0 KM
195 library_books Nabavka dva motorna vozila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina account_balance Kazneno-popravni zavod Bijeljina 31. dec 2021 2 0 business 87.000 KM 0 KM
196 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 18. aug 2021 2 0 business 120.000 KM 0 KM
197 library_books Nabavka dva nova motorna vozila kombi 8+1 sjedišta account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 6. okt 2021 2 0 business 95.000 KM 0 KM
198 library_books Nabavka dva ophodarska vozila account_balance Autoceste Federacije 20. jan 2022 2 0 business 100.000 KM 0 KM
199 error Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 22. okt 2021 2 0 business 85.000 KM 0 KM
200 library_books Nabavka i isporuka radne mašine - mini bager za potrebe Tehničkog sektora KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 5. jan 2022 1 0 business 120.000 KM 0 KM