# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
241 library_books Nabavka sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla account_balance Grad Tuzla 18. okt 2021 2 0 business 256.410 KM 0 KM
242 library_books Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Istočno Novo Sarajevo 12. apr 2021 1 0 business 69.209 KM 0 KM
243 library_books Nabavka službenih vozila – operativni leasing account_balance Autoceste Federacije 10. jan 2022 2 0 business 230.000 KM 0 KM
244 library_books Nabavka specijalnih vozila za mjeriteljski nadzor account_balance Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 15. jul 2021 1 0 business GUMA M 79.600 KM 0 KM
245 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanski Petrovac 9. apr 2021 1 0 business 55.556 KM 0 KM
246 library_books Nabavka specijalnog vozila sa kranom i presom za prikupljanje otpada. account_balance Rad Sarajevo 6. jan 2022 1 0 business 380.000 KM 0 KM
247 library_books Nabavka specijalnog vozila za potrebe službe za civilnu zaštitu account_balance Općina Konjic 27. dec 2021 1 0 business 128.205 KM 0 KM
248 error Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 31. jan 2022 1 0 business 61.530 KM 0 KM
249 library_books Nabavka teretnih vozila account_balance Elektro Doboj 22. dec 2021 2 0 business 99.800 KM 0 KM
250 library_books Nabavka teretnog vozila N1 kategorije sa kasonom account_balance Elektrodistribucija Bihać 11. jan 2022 1 0 business 50.000 KM 0 KM
251 library_books Nabavka tri motorna vozila sa aktivnim pogonom na sva 4 točka (4x4) za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 18. jan 2022 3 0 business 117.000 KM 0 KM
252 library_books Nabavka tri putnička motorna vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona 21. jun 2021 3 0 business 68.376 KM 0 KM
253 error Nabavka usluga finansijskog lizinga za nabavku specijalnog sanitetskog vozila - 3 komada account_balance Dom zdravlja Lukavac 2. jul 2021 3 0 business 185.001 KM 0 KM
254 error Nabavka vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 11. jan 2022 5 0 business 210.081 KM 0 KM
255 error Nabavka vozila account_balance Elektro-Bijeljina 19. jan 2022 2 0 business 100.000 KM 0 KM
256 library_books Nabavka vozila za ratne vojne invalide 100 posto I grupe account_balance Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata 26. jul 2021 50 0 business 1.500.000 KM 0 KM
257 library_books Ponovni postupak - Nabavka roba- rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3 za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 5. jan 2022 1 0 business 60.000 KM 0 KM
258 library_books Ponovni postupak Nabavka roba- Rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance Rad Lukavac 22. nov 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
259 library_books Putnički automobil i putničko kombi vozilo za potrebe TZKS account_balance Turistička Zajednica Kantona Sarajevo 12. feb 2021 2 0 business 102.564 KM 0 KM
260 library_books Putničko vozilo - minibus account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 8. jun 2021 1 1 business 168.000 KM 0 KM