# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Općina Banovići 30. nov 2021 1 1 business Remex Tuzla 60.000 KM 60.000 KM
122 library_books Nabava putničkog motornog vozila za potrebe općine Stolac account_balance Općina Stolac 7. okt 2021 1 2 business MRM export - import d.o.o. 60.000 KM 59.998 KM
123 library_books Kombi vozilo za prevoz pacijenata na dijalizu account_balance Dom zdravlja Banovići 24. jun 2021 1 1 business Remex Tuzla 60.000 KM 59.988 KM
124 error Ugovor o kupovini putničkog/službenog automobila za Predstavnički dom Parlamenta FBiH account_balance Parlament Federacije - Dom naroda 5. apr 2021 1 1 business Inter auto Tuzla 60.000 KM 59.828 KM
125 library_books Nabava novog vozila za službene potrebe account_balance Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije 9. mar 2021 1 1 business AC Boras Mostar 59.829 KM 59.800 KM
126 library_books Nabavka polovnog kamiona autosmećar account_balance "Komunalac" Kozarska Dubica 21. okt 2021 1 1 business SV Company Laktaši 70.000 KM 59.000 KM
127 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 11. jun 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 59.000 KM 58.999 KM
128 library_books Nabavka polovnog pres kamiona za odvoz otpada account_balance Javno komunalno preduzeće Rad - Ključ 11. maj 2021 1 1 business SV Company Laktaši 58.000 KM 57.900 KM
129 library_books Rabljeno teretno vozilo za podizanje i odvoz velikih kontejnera-autopodizač account_balance 10 juli Bosanska Krupa 18. mar 2021 1 0 business SV Company Laktaši 56.000 KM 55.900 KM
130 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Zdravstveni centar Brčko 30. jun 2021 1 1 business Lada auto Banja Luka 55.900 KM 55.800 KM
131 library_books Nabavka specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada account_balance "Komunalac" Busovača 3. mar 2021 1 1 business ARG Banja Luka 56.000 KM 55.490 KM
132 library_books Nabavka specijalnog vozila za prikupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 23. sep 2021 1 1 business DENIX Srebrenik 56.000 KM 55.000 KM
133 library_books Nabava putničkih motornih vozila za potrebe ugovornog tijela Općine Čitluk account_balance Općina Čitluk 7. okt 2021 2 2 business MRM export - import d.o.o. 54.100 KM 53.994 KM
134 library_books Nabavka rabljenog specijalnog komunalnog vozila za odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3 account_balance Rad Lukavac 16. aug 2021 1 1 business Steel Zenica 60.000 KM 53.100 KM
135 library_books Nabavka kamiona autosmećara account_balance "Komunalac" Tuzla 17. sep 2021 1 1 business SV Company Laktaši 50.000 KM 52.500 KM
136 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem operativnog lizinga na period do 48 mjeseci account_balance BH Pošta 6. jul 2021 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 53.000 KM 52.341 KM
137 library_books Vozilo srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 2. jul 2021 1 1 business Hercegovina auto Mostar 52.130 KM 52.100 KM
138 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za prevoz i deponovanje komunalnog otpada account_balance JP "Slobodna zona" D.O.O. Šamac 28. jul 2021 1 2 business SV Company Laktaši 52.000 KM 52.000 KM
139 library_books Nabavka putničkog vozila kombi 8+1 za potrebe prevoz đaka account_balance Općina Trnovo 3. nov 2021 1 1 business A.C.I. Sarajevo 51.282 KM 51.282 KM
140 library_books Nabavka teretno motorno vozilo account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 10. dec 2021 1 1 business Remex Tuzla 50.000 KM 50.000 KM