arrow_downward Tražene specifikacije

Zahtijevane tehničke karakteristike

1. Bulldozer mora biti operativan na deponiji komunalnog otpada
za temperaturne varijacije od-20°C do +40 °C;
Operativni rad ,6sati dnevno
2. Buldozer treba da bude posljedni model tekuće produkcije kao i svi dijelovi unutar.
3. Garancija da će svi rezervni dijelovi biti dostupni 10godina
4. Sve oznake i upozorenja moraju biti na lokalnom jeziku
5. Listu prodate opreme u proteklih 10 godina
6. Gusjenice buldozera treba da budu posebno dizajnirane za rad na deponiji komunalnog otpada
7. Radna težina od 23000 do 25000kg

MOTOR
1. Četverotaktni dizelmotor sa direktnim ubrizgavanjem goriva,neto snage za hod naprijed po ISO9249 min. 160 kW
2. Sistem za usis vazduha mora da sadrži filtere (filtere za primarni i sekundarni) i indikator začepljenja.
3. Motor mora biti opremljen sa uređajem za pokretanje pri niskoj temperaturi
4. Rezervoar za gorivo treba da bude zapremine min.400 lit
5. Motor mora imati jednostavan pristup za servis a interval servisa ne smije biti kraći od 250 radnih sati
6. Motor mora biti zaštićen za rad u uslovima na sanitarnoj deponiji
7. Motor sa zaštitama po EUstandardima
ELEKTRIČNI SISTEM
1. 24-voltni sistem sa priključkom na kompjuter za dijagnosciranje svih komponenti
POGON MJENJAČA
1. Mehanički planetarni prijenos,koji omogućava promjenu brzine ili smjera pri maksimalnim okretajima u minuti
2. Tri brzine naprijed,tri nazad
3. Maksimalna brzina u oba smjera ne smije biti manja od 10km/h
KOČNICE
1. Pokreću se hidrauličkim sistemom,potpuno zatvoreno,bez podešavanja i ima više disk kočnica uronjenih u ulje
2. Mogućnost modulacije aktuiranja kočnica
3. Kočni sistem mora uključivati radnu kočnicu,parkirnu kočnicu postavljenu na pogonsko vratilo i sekundarnu kočnicu
SISTEM UPRAVLJANJA:
1. Potpuno elektro hidraulički
PODVOŽJE
1. Mašina mora biti opremljena oscilirajućim ekvilajzerom i gusjenicamaza sanitarnu deponiju sa papučama širine minimalno 750 mm
2. Donji stroj mora uključivati zaštitu cijele dužine za valjke i zaptivke za rad u sanitarnim uslovima deponije
ZAVRŠNI POGON
1. Mašina mora imati planetarni jednostepeni zadnji reduktor integriran u svaki pogon
2. lančanik mora biti zaštićen od udara i uticaja smeća
DOZER OŠTRICA
1. Mašina će biti opremljena sa ravnim dozerom namjenjenom za sanitarnu deponiju sa mogućnošću manevrisanja u svim smjerovima, bočno i vertikalno
2. Oštrica mora da uključuje mrežicu za smeće na vrhu oštrica da spriječi rasipanje smeća
3. Širina oštrice ne manja od 3900 mm
4. Visina sječišta ne manja od 1000mm
HIDRAULIČKI SISTEM:
1. hidraulički sistem mora biti potpuno filtriran i zapečaćen kako bi se spriječila kontaminacija
2. mašina mora imati mjerni mjerač za kontrolu nivoa ulja
KABINA
1. ROPS/FOPS zaštita kabine, zvučno izolovana da zadovoljava OSHA I MSHA standarde za udobnost operatora ( zaštita, vibracija i buka izolovana, komforna)
2. Mašina mora biti opremljena automatskom klima-
3. Sigurnosna stakla moraju biti opremljeni brisačima i peracima
4. sjedište vozača podesivo,pneumatski amortizovano
komande moraju biti potpuno podešive

5. LCD monitor za kontrolne telemetrijske/dijagnostičke informacije o radu mašine(motor,mjenjač,servisni intervali)

SVJETLA
1. mašina mora biti opremljena sistemom rasvjete i sa prednje i sa zadnje strane da bi se osigurao komforan noćni rad

OSTALA POTREBNA OPREMA
1. zaštita od krađe sa mogućnošću zaključavanja svih poklopaca za ulje i gorivo
2. poseban zaštitni sistem koji mora uključiti dodatnu zaštitu za hlađenje radijatora, teški zaštitnik za dno mašine zaštitnika za crijeva cilindara podiza, dodatnu zaštitu za gusenje i cisternice,
GARANCIJA
12-mjesečna garancija bez ograničenja radnih sata mora se odnositi na kompletnu mašinu
LITERATURA
1. priručnik za upotrebu i održavanje,preveden na lokalni jezik
2. ilustrovani katalog rezervnih delova (printana knjiga i CD ROM
SERVIS
1. dostupna usluga u Bosni i Hercegovini( uključuje dokaz)
2. raspored intervala održavanja sa jasno navedenim dijelovima koje se zamjena na svakom planiranom servisu
3. sadašnji pregled troškova servisa u garancijskom roku
4. ponuđač obavezno dati izjavu da će rješavati svaki problem u roku od 24 sata po pismenom obavještenju
REZERVNI DIJELOVI/ALAT
1. set rezervnih dijelova za
početnih 4000 sati rada kao i set alata za redovno održavanje moraju biti uključeni u guote i isporučeni sa mašinom
2. adekvatno opremljen komplet alata za održavanje i manje popravke će biti dio isporuke
OBUKA UPOSLENIKA:
Obuku zaposlenih da mogu rukovati buldozerom i održavati isti, koju realizuje ovlašteni zastupnik proizvođača ili ponuđača na lokaciji Naručioca treba obaviti za vrijeme primopredaje.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
14. feb 2022
chevron_right Šifra tendera
362-1-1-303/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Regionalna deponija Mošćanica d.o.o.
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Nije navedeno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_362-1-1-303_21.zip