# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
201 library_books Nabavka i isporuka robe - Putničkih motornih vozila account_balance Zavod za javno zdravstveno Kantona Sarajevo 20. dec 2021 2 0 business 50.000 KM 0 KM
202 library_books Nabavka i isporuka specijalizovanog teretnog vozila za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti, kontejnera i zvono kontejnera za potrebe Službe za komunalnu čistoću account_balance Općina Centar Sarajevo 14. sep 2021 1 0 business 420.000 KM 0 KM
203 library_books Nabavka i isporuka teretnog vozila za transport hrane i lijekova za potrebe sektora zajedničkih službi KCUS-a account_balance Univerzitetski klinički centar Sarajevo - UKCS 27. dec 2021 1 0 business 40.000 KM 0 KM
204 library_books Nabavka jednog terenskog motornog vozila sa otvorenim teretnim prostorom za potrebe Službe Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Općina Stari Grad Sarajevo 17. jan 2022 1 0 business 65.000 KM 0 KM
205 library_books Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera account_balance Općina Brod 22. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
206 library_books Nabavka kiper kamiona account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 23. apr 2021 3 0 business 990.000 KM 0 KM
207 library_books Nabavka korištenog specijalnog vozila- autosmećara za potrebe JKP "Vodovod" d.o.o. Kneževo account_balance Vodovod Kneževo 18. aug 2021 2 0 business 93.999 KM 0 KM
208 library_books Nabavka mini bagera account_balance Sarajevoputevi dd 17. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
209 library_books Nabavka mini bagera account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 28. jan 2022 1 0 business 64.000 KM 0 KM
210 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 24. nov 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
211 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona 20. dec 2021 2 0 business 68.376 KM 0 KM
212 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Dom zdravlja Cazin 20. jan 2022 7 0 business 400.000 KM 0 KM
213 library_books Nabavka motornih vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Mostar 18. jan 2022 3 0 business 140.000 KM 0 KM
214 library_books Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo prometa i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona 3. dec 2021 1 0 business 58.100 KM 0 KM
215 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 22. mar 2021 1 0 business 64.615 KM 0 KM
216 library_books Nabavka novih putničkih automobila account_balance Komunalno Brčko 20. jan 2022 5 0 business 135.000 KM 0 KM
217 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 18. nov 2021 5 0 business 120.000 KM 0 KM
218 library_books Nabavka novog kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada-Autosmećar putem finansijskog lizinga account_balance Komunalac Odžak 17. dec 2021 1 0 business 399.990 KM 0 KM
219 library_books Nabavka novog navalnog vatrogasnog kamiona na finansijski lizing account_balance Općina Lukavac 21. sep 2021 1 0 business 350.000 KM 0 KM
220 library_books Nabavka novog putničkog kombi motornog vozila account_balance Dom zdravlja Derventa 21. jun 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM