# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car MAZDA - CX-5 Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Dizel 110 kW 2010 65.900 KM Preuzmi dokument
2 directions_car MAZDA - ER CX-7 Kantonalni sud u Sarajevu Putničko Benzin 191 kW 2009 65.200 KM Preuzmi dokument
3 directions_car MAZDA - 6 Veterinarski fakultet Sarajevo Putničko Nije navedeno 110 kW 2014 58.488 KM Preuzmi dokument
4 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
5 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
6 directions_car MAZDA - BT-50 Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 105 kW 2008 49.348 KM Preuzmi dokument
7 directions_car MAZDA - M6 Općina Novo Sarajevo Putničko Nije navedeno 95 kW 2010 49.000 KM Preuzmi dokument
8 directions_car MAZDA - E 2000 Kantonalna bolnica "dr.Safet Mujić" Mostar Kombi Nije navedeno 1993 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car MAZDA Komunalno poduzeće Žepče Kamion Dizel 47 kW 1995 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car MAZDA Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 105 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument