# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka teretnih motornih vozila za prevoz tereta i lica account_balance Granična policija BiH 9. nov 2020 2 0 business 92.500 KM 0 KM
82 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
83 library_books Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada account_balance JKP Novo Gorazde 24. dec 2020 1 0 business 21.500 KM 0 KM
84 library_books Nabavka vatrogasne autocisterne account_balance Općina Kalinovik 9. jun 2020 1 0 business 247.900 KM 0 KM
85 library_books Nabavka vatrogasnog motornog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara-Udruženje "Dobrovoljno vatrogasno društvo" Goražde account_balance Grad Goražde 19. jun 2020 1 0 business 300.000 KM 0 KM
86 library_books Nabavka vatrogasnog navalnog vozila account_balance Vatrogasno društvo Rudo 24. apr 2020 1 0 business 282.050 KM 0 KM
87 library_books Nabavka Vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 7. dec 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
88 library_books Nabavka vozila account_balance Veterinarska stanica Velika Kladuša 19. aug 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
89 library_books Putničko kombi motorno vozilo account_balance JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo 12. maj 2020 1 0 business 22.900 KM 0 KM
90 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Novi Travnik 7. feb 2020 1 0 business 28.000 KM 0 KM
91 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona 13. jan 2021 1 0 business 42.734 KM 0 KM
92 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. apr 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
93 library_books Rabljeno teretno vozilo-putar sa duplom kabinom i otvorenim tovarnim prostorom account_balance 10 juli Bosanska Krupa 11. nov 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
94 library_books Tender broj: 01-16192-1/20 od 09.11.2020. godine radi nabavke sanitetskih vozila i teretnog kombi furgon vozila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske account_balance Univerzitetski klinički centar Republike Srpske 22. dec 2020 2 0 business 165.000 KM 0 KM
95 library_books Teretna motorna vozila-rabljena account_balance Komunalno preduzeće Vodovod 24. feb 2020 4 0 business 45.000 KM 0 KM
96 library_books Teretno motorno vozilo-Nakladač account_balance Vitkom Vitez 23. jan 2020 1 0 business 28.000 KM 0 KM
97 library_books Teretno transportno vozilo putar account_balance Javno komunalno preduzeće Trnovo 25. jun 2020 1 0 business 20.826 KM 0 KM
98 library_books Ugovor o kupoprodaji rovokopača account_balance Park Sarajevo 14. jan 2021 1 0 business 81.200 KM 0 KM
99 library_books Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Kazneno popravni zavod Doboj 16. mar 2020 1 0 business 38.462 KM 0 KM
100 library_books Višegodišnji projekat nabavke roba Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila OS BiH account_balance Ministarstvo odbrane BiH 10. feb 2021 31 0 business 6.030.188 KM 0 KM