# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata account_balance Elektrodistribucija Pale 12. jan 2021 2 0 business 30.000 KM 0 KM
62 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata (LOT 1-2) account_balance Elektrodistribucija Pale 7. dec 2020 2 0 business 30.000 KM 0 KM
63 library_books Nabavka polovnog motornog putničkog vozila ( 1+8) sjedišta account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
64 library_books Nabavka polovnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Maglaj 20. okt 2020 1 0 business 10.500 KM 0 KM
65 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
66 library_books Nabavka polovnog traktora account_balance Komunalno Brčko 10. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
67 library_books Nabavka puničkog motornog vozila account_balance Centar za kulturu "Filip Višnjić" Ugljevik 16. jul 2020 1 0 business 20.000 KM 0 KM
68 library_books Nabavka putničkih motornih vozila i motocikala za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020.g. account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. okt 2020 1 0 business 25.600 KM 0 KM
69 library_books Nabavka putničkih motornih vozila i motocikala za potrebe Odjeljenja i Institucija Brčko distrikta BiH za 2020.g. account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. okt 2020 11 0 business 118.460 KM 0 KM
70 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Komunalno Brčko 27. nov 2020 1 0 business 70.000 KM 0 KM
71 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala 7. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
72 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Osnovni sud u Šamcu 4. nov 2020 1 0 business 24.921 KM 0 KM
73 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Sokolac 30. mar 2020 1 0 business 34.000 KM 0 KM
74 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske 1. jul 2020 2 0 business 51.282 KM 0 KM
75 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 10. sep 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
76 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 27. okt 2020 1 0 business 23.550 KM 0 KM
77 library_books Nabavka putničkog motornog vozila 1+8 sjedišta ( polovno - rabljeno) account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
78 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije "Stari grad" account_balance Agencija "Stari Grad" Mostar 31. mar 2020 1 0 business 19.650 KM 0 KM
79 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Komunalno Brčko 6. jan 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM
80 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Bijeljina 4. feb 2020 1 0 business 22.000 KM 0 KM