# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća account_balance 9. septembar Srebrenik 17. nov 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
102 library_books Nabavka šumskih zglobnih traktora account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 23. dec 2020 3 0 business 760.000 KM 0 KM
103 library_books Nabavka šumskog zglobnog traktora sa prikolicom account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 7. dec 2020 1 0 business 400.000 KM 0 KM
104 library_books Nabavka teretnih motornih vozila za prevoz tereta i lica account_balance Granična policija BiH 9. nov 2020 2 0 business 92.500 KM 0 KM
105 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
106 library_books Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada account_balance JKP Novo Gorazde 24. dec 2020 1 0 business 21.500 KM 0 KM
107 library_books Nabavka traktora sa komunalnim priključcima account_balance Općina Drvar 13. nov 2020 1 0 business 90.000 KM 0 KM
108 library_books Nabavka transportnog vozila za potrebe logistike JPAC FBIH account_balance Autoceste Federacije 14. dec 2020 1 0 business 40.000 KM 0 KM
109 library_books Nabavka vatrogasne autocisterne account_balance Općina Kalinovik 9. jun 2020 1 0 business 247.900 KM 0 KM
110 library_books Nabavka vatrogasnog motornog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara-Udruženje "Dobrovoljno vatrogasno društvo" Goražde account_balance Grad Goražde 19. jun 2020 1 0 business 300.000 KM 0 KM
111 library_books Nabavka vatrogasnog navalnog vozila account_balance Vatrogasno društvo Rudo 24. apr 2020 1 0 business 282.050 KM 0 KM
112 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. dec 2020 6 0 business 213.247 KM 0 KM
113 library_books Nabavka vozila account_balance Veterinarska stanica Velika Kladuša 19. aug 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
114 library_books Nabavka Vozila account_balance Radio televizija Tuzlanskog kantona 7. dec 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
115 library_books Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz smeća account_balance Općina Prnjavor 4. jan 2021 2 0 business 60.000 KM 0 KM
116 library_books Putničko kombi motorno vozilo account_balance JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo 12. maj 2020 1 0 business 22.900 KM 0 KM
117 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Novi Travnik 7. feb 2020 1 0 business 28.000 KM 0 KM
118 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. apr 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
119 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona 13. jan 2021 1 0 business 42.734 KM 0 KM
120 library_books Rabljeno teretno vozilo-putar sa duplom kabinom i otvorenim tovarnim prostorom account_balance 10 juli Bosanska Krupa 11. nov 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM