library_books Višegodišnji projekat nabavke roba Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila OS BiH

arrow_downward Tražene specifikacije

1. POSUDA
Materijal posude: Nehrđajući čelik ili aluminijum
Zapremina geometrijska: minimalno 10.000 litara
Broj komora: Minimalno 3
Zapremina komora geometrijska: Min 3 m3
Kod posude ADR 4.3, 4.1: LGBF
Otvor na krovu (po komori): DN 500, sa poklopcem, kip ventilom i mogućnošću ključanja katancem
Boja: Zelena RAL 603 I ili druga tamno zelena ili tamno siva- fabrička
Propisi za izradu: ADR, EN i DIN
Dužina: Maksimalno 8500 mm
Poseban zahtjev: Podest za hodanje po krovu
2. Vozilo- podvoz
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 6500 cm3
Snaga motora: Minimalno 230 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, odgovarajućeg indeksa nosivosti (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci n dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuje,
Blatobrani: plastini/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana
Kopčanje prikolice: Preko rude I obrtnog postolja na zadnjoj strani – homologiran prema ECE R55
Nosač rezervne gume: Ispod ili u blizini posude za prevoz goriva
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj strani
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Fazonske kutije: sa obe strane posude za smještaj crijeva za pretakinje.
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, elektirčni podizači bočnih stakala, minn 2 bočna retrovizora. Maksimalna dužina kabine 1750 mm, a minimalna širina kabine 2300 mm
Rezervoar: Minimalni kapacitet 250 litara, sa mmogućnošću zaključavanja
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalnoo 2 godine.
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): U putničkoj kabini ugrađen nosač za pušku (min 2 komada),
Donji dio – izrađen kao ležište za kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Oprema za utakanje I istakanje
Smještaj: U zajedničkom sanduku ispod posude, između kabine I posude, na kraju posude ili sa bočnih strana posude
Eco Utakanje: Preko utakačkih glava, trodjelnog kolektora, sa jednim kanalom I podnih ventila. Moguć istovremeni utovar u sve komore.
Eco istakanje: Slobodnim padom preko trodijelnog kolektora, pneumarskog protočnog ventila I spojnice na desnoj strain vozila
Brojilo: Mjerač protoka sa elektronikom i printerom. Prilagođeno za sve vrste goriva. Brojilo mora imati važeći certifikat o odobrenju tipa izdat od instituta za mjeriteljstvo BiH ili EU.
Pumpa: Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena hidromotorom, sa vežećim atestom/certifikatom o kalibraciji
Crijevo sa pištoljem: Uz mjernu grupu montiran doboš (motalica) sa crijevom dužine min 15 metara sa pištoljem (pištlj sa okretnim zglobom) I ventilom za istakanje
Zaštita od prepunjena (po komori) Optičke sonde + 10 pola utičnica
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti.
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Tempomat: Da
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih tvari . homologirana prema ECE R48
Utičnica: 15 polna u ADR izvedbi
Razvodna kutija: Po ADR propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
Crijevo za pretakanje: Minimalne dužine L = 20 m
Kabal za uzemljenje: Namotaj sa kliještima i sklopkom u Ex izvedbi
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Svi potrebni nosači za table i table za označavanje opasnih materija po ADR sporazum
Masa praznog vozila: max 9.000 kg
Dozvoljena nosivost: Min. 10.000kg
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u BiH.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine 3m, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Certifikat: Za vozilo: potvrda/certifikat ovlaštene institucije u BiH da cjelokupno vozilo ispunjava sve prpisane uslove za prevoz opasnih materija klase 3 – avio gorivo/kerozin
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R105 – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Homologacija el magnetnekompatibilnost: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R10 – el magnetna kompatibilnost.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.
1. POSUDA
Materijal posude: Nehrđajući čelik ili HDP (HDPE) ili LDPE materijali
Zapremina geometrijska: minimalno 8000 litara
Broj komora: Minimalno 3
Zapremina komora geometrijska: Min 2m3
Otvor na krovu: DN 500, sa poklopcem, kip ventilom i mogućnošću ključanja
Boja: Zelena RAL 603 I ili druga tamno zelena ili tamno siva- fabrička
Propisi za izradu: BAS ISO, EN i DIN
Dužina: Maksimalno 8500 mm
Poseban zahtjev: Podest za hodanje po krovu
2. Vozilo- podvoz
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 6500 cm3
Snaga motora: Minimalno 230 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, odgovarajućeg indeksa nosivosti (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci n dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuje,
Blatobrani: plastični/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana prem ECE R58
Nosač rezervne gume: Ispod posude za vodu
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj I zadnjoj strani
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, elektirčni podizači bočnih stakala, minn 2 bočna retrovizora. Minimalna širina kabine 2300 mm, a maksimalna dužina kabine 1750mm
Rezervoar: Minimalni kapacitet 250 litara, sa mmogućnošću zaključavanja tj da omogući taktički radijus od min 800km kretanja
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): U putničkoj kabini ugrađen nosač za pušku (min 2 kom),
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu ili desnu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Oprema za utakanje I istakanje
Smještaj: U zajeddničkom sanduku ispod posude, između kabine I posude, sa bočnih strana) u viidu ugrađenih korita za smještaj crijeva) ili na kraju posude.
Utakanje: Preko utakačkih glava, trodjelnog kolektora, sa jednim kanalom I podnih ventila. Moguć istovremeni utovar u sve komore.
Istakanje: Slobodnim padom preko trodijelnog kolektora, pneumarskog protočnog ventila I spojnice na desnoj strain vozila
Pumpa za vodu: Kapacitet 400 lit/min sa min pritiskom od 6 bara-a. Materijal kućišta: aluminijum. Pogon pumpe: kardanom sa pomoćnog izvoda. Vrsta pumpe: Centrifugalna potisna, sa važečim atestom/certifikatom o kalibraciji. Automatsko isključivanje pumpe pri nestanku vode.
Crijevop sa ventilom: Montiran doboš sa crijevom dužine min 20 metara I ventilom za istakanje
Zaštita od prepunjena (po komori) Optičke sonde + 10 pola utičnica
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti.
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V
Utičnica: 15 polna
Razvodna kutija: Po propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
A popunu i korištenje: Sistem usisnih I potisnih crijevnih I crijevnih vodova sa ventilima, Na zadnjem dijelu vozila potisni ventili za priključenje dva potisna crijeva dužine 6 m sa mlaznicama, kao i priključkom za bateriju sa 4 (četiri) slavine. Ključ za ABC spojke 2 kom. Hidrantski ključ 1kom, Hidrantski nastavak B/2 (JUS Z.C1.029). Hidrantsko crijevo dužine 10m 1 kom. Prednji uređaj za pranje i polivanje sa pneumatskim komandama iz kabine vozila (otvaranje/zatvaranje entila; podizanje/spuštanje mlaznica)
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Sve potrebne table po zakonu
Masa praznog vozila: max 9000 kg
Dozvoljena nosivost: Min. 8000kg
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u BiH.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine potrebne za penjanje na vrh cisterne, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.

Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema odgovarajućoj ECE normi – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Standard: STANAG 2136 Requirements for water potability during field operations and emergenc situations.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.


LOT 1
Vrsta: Autobus, po ECE R-36 I R-107 Klasa II
Dužina preko svega min: 7600mm
Širina preko svega max: 2550 mm
Visina preko svega max: 3500
Visina unutrašnjeg prostora min. 1900mm
Međuosovinski razmak min: 4300mm
Motor:
Vrsa: dizel, važeći EU ili NATO standard
Snaga: min 150 kW
Zapremina motora: min 2900 ccm
Mjenjač: manuelni ili automatski, sa min 6 brzina
Šema pogona: pogon na jednoj osovini
Broj osovina: 2, zadnja osovina sa duplim točkovima
Broj točkova: 6+1 rezervni u orginalnoj veličini, po preporucu proizvođača I u skladu sa najvecom dozvoljenom brzinomi opterecenjem na osovinama
Upravljač: Servo ili elektro – servo ili elektro-servo – podesiv po visini i dubini
Kočioni sistem : disk pločice sa integrisanim pomoćnim sistemima, minimalno ABS- sistem protiv blokiranja točkova, ESP – elektronski program stabilnosti. Parkirna kočnica.
Gume:
Dimenzije: Dimenzije preporučene od proizvođača. Gume nove I ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
Namjena: Sezonske, odgovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuju
Vrata I Nužni izlaz
Putnička vrata: Prednja I zadnja jednokrilna sa daljinskim upravljanjem I otvaranjem prema vani
Krovni izlaz u slučaju nužde sa čekićem
Kapacitet putnički/tovatni proctor:
Sjedala za putnike min: Min 1 + 28 visokih, tapaciranih I obloženih visoko kvalitetnim materijalnom, putničkih sjedala sa:
- Sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu
- Podesivim naslonom
- Osloncima za ruke do hodnika
- Izmjenjivim platnom na naslonima zza glavu, osim kod kožom presvučenih sjedišta
Sjedalo vozača: podesivo po visini I dubini sa podesivim naslonom, rukohvatima I sigurnosnim pojasom u tri tačke
Prtljažni proctor: min 3,5 m3
Svjetlosna signalizacija
Prednja: Po ECE normi, plus svjetla za maglu
Zadnja: Po ECE normi, plus svjetla za maglu
Gabaritna svjetla
Rasvjeta prtljažnog prostora
Boja: Zelena RAL 6031 ili druga tano zelena ili tamno siva – fabrička
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Ostali Zahtjevi:
Parking senzori ili kamera
Zvučni signal za vožnju unazad
Tempomat – limitator brzine
Digitalni tahograf – atestiran/certificiran u skladu sa važećim propisima u Bi Hili EU
Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grijačima
Rasvjeta vozačkog i putničkog prostora I noćna rasvjeta sa stropa
Standardna zvučna I toplotna izolaija – bočne I stropne obloge tapacirane
Police za ručni prtljag iznad putničkih mjesta
Pod I ulazne stepenice obložene protivkliznom podnom oblogom
Dvostrukya bočna, jednostruko zadnje, termoizolaciona stakla ugrađena u orginalnim otvorima sa zavjesama
Rolo zavjesa na prednjoj šajbi I rolo zavjesa na lijevom vozačkom prozoru.
Klimatiziran unutrašnji proctor sa automatskom regulacijom temperature
Hlađenje i grijanje vozačevog i putničkog prostora sa automatskim upravljanjem
Protivpožarni senzor i sistem upozorenja u motornom dijelu
Radio prijemnik sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice, mikrofonom za vozača I zvučnici ugrađeni u prednji I putnički proctor
Elektronski sistemi: minimalno ABS sistem protiv blokiranja točkova, ESP – elektronski program stabilnosti
Pripadajući aparati za gašenje požara odgovarajućeg kapaciteta (1xS2,1xS6), čekić za razbijanje stakla, odgovarajuća dizalica i komplet zakonom propisana pripadajuća oprema sa naljepnicama (ključ za točkove, komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozača sa svjetlosno reflektirajućim osobinama poluha/ruda za vuču, min. dva PVC/metalna podmetača za točkove prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila, komplet prve pomoći, prenosna baterijska lampa, lanci za snijeg za pogonske točkove, i dr)
uputstvo za rukovanje i osnovno održavanje na jednom od službenih jezika u BiH
Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na osporučenom vozilu.
Akumulator prema specifikaciji prozvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine
Posebna vojna oprema
Držač ličnog naoružanja (puška) Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na ijevoj strni iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostala oprema i usluge koji moraju biti uključeneu cijenu
Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.

LOT 3
1. POSUDA
Materijal posude: Nehrđajući čelik ili aluminijum
Zapremina geometrijska: minimalno 10.000 litara
Broj komora: Minimalno 3
Zapremina komora geometrijska: Min 3 m3
Kod posude ADR 4.3, 4.1: LGBF
Otvor na krovu (po komori): DN 500, sa poklopcem, kip ventilom i mogućnošću ključanja katancem
Boja: Zelena RAL 603 I ili druga tamno zelena ili tamno siva- fabrička
Propisi za izradu: ADR, EN i DIN
Dužina: Maksimalno 8000 mm
Poseban zahtjev: Podest za hodanje po krovu
2. Vozilo- podvoz
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 6500 cm3
Snaga motora: Minimalno 230 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, odgovarajućeg indeksa nosivosti (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci n dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuje,
Blatobrani: plastini/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana
Nosač rezervne gume: Ispod ili u blizini posude za prevoz goriva
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj I zadnjoj strain
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Fazonske kutije: sa obe strane posude za smještaj crijeva za pretakinje.
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, elektirčni podizači bočnih stakala, minn 2 bočna retrovizora. Minimalna širina kabine 2300 mm
Rezervoar: Minimalni kapacitet 250 litara, sa mmogućnošću zaključavanja (katancem ili na drugi način)
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Oprema za utakanje I istakanje
Smještaj: U zajeddničkom sanduku ispod posude, između kabine I posude, na kraju posude ili sa bočnih strana posude
Eco Utakanje: Preko utakačkih glava, trodjelnog kolektora, sa jednim kanalom I podnih ventila. Moguć istovremeni utovar u sve komore.
Eco istakanje: Slobodnim padom preko trodijelnog kolektora, pneumarskog protočnog ventila I spojnice na desnoj strain vozila
Brojilo: Mjerač protoka sa elektronikom i printerom. Prilagođeno za sve vrste goriva. Brojilo mora imati važeći certifikat o odobrenju tipa izdat od instituta za mjeriteljstvo Bi Hili EU.
Pumpa: Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena hidromotorom, sa vežećim atestom/certifikatom o kalibraciji
Crijevo sa pištoljem: Uz mjernu grupu montiran doboš (motalica) sa crijevom dužine min 15 metara sa pištoljem (pištlj sa okretnim zglobom) I ventilom za istakanje
Zaštita od prepunjena (po komori) Optičke sonde + 10 pola utičnica
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti.
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih tvari . homologirana prema ECE R48
Utičnica: 15 polna u ADR izvedbi
Razvodna kutija: Po ADR propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
Crijevo za pretakanje: Minimalne dužine L = 15 m
Kabal za uzemljenje: Namotaj sa kliještima i sklopkom u Ex izvedbi
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Svi potrebni nosači za table i table za označavanje opasnih materija po ADR sporazum
Masa praznog vozila: max 10.000 kg
Dozvoljena nosivost: Min. 10.000kg
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u Bi Hili Eu.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine potrebne za penjanje na vrh cisterne, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine.
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R105 – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Homologacija el magnetnekompatibilnost: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R10 – el magnetna kompatibilnost.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.
Vučno vozilo – tegljač
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 10 000 cm3
Snaga motora: Minimalno 250 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se isporučuje vozilo.
Blatobrani: plastični/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana prema ECE R58
Kopčanje poluprikolice: Obrtno postolje sa kraljevskim čepom (2‘‘) – homologiran prema ECE R55, maksimalno opterećenje na sedlu minimalno 10.000 kg
Nosač rezervne gume: da
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj strani
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Kutije za alat I pribor: Sa obe strane vozila kapaciteta minimalno 0,25 m3
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Propisi zaizradu: ADR, EN I DIN
DUžina: Maksimalno do 8000 mm
Masa praznog vozila: Maksimalno: 8.000 kg
Dozvoljena nosivost vozila: za vuču poluprikolica maksimalne nosivosti minimalno 26.000 kg.
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, zračni jastuci na vozačevoj strani, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, indikator pritiska u gumama, , elektirčni podizači bočnih stakala, min 2 bočna retrovizora.
Rezervoar: Minimalni kapacitet 300 litara, sa mmogućnošću zaključavanja
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine.
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti i elektronskom kontrolom zračnih jastuka
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih tvari . homologirana prema ECE R48
Utičnica: 15 polna u ADR izvedbi
Razvodna kutija: Po ADR propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Svi potrebni nosači za table i table za označavanje opasnih materija po ADR sporazum
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u BiH ili EU.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine potrebne za penjanje na vrh cisterne, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.

Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R105 – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Homologacija el magnetnekompatibilnost: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R10 – el magnetna kompatibilnost.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.
LOT 3
1. POSUDA
Materijal posude: Nehrđajući čelik ili aluminijum
Zapremina geometrijska: minimalno 10.000 litara
Broj komora: Minimalno 3
Zapremina komora geometrijska: Min 3 m3
Kod posude ADR 4.3, 4.1: LGBF
Otvor na krovu (po komori): DN 500, sa poklopcem, kip ventilom i mogućnošću ključanja katancem
Boja: Zelena RAL 603 I ili druga tamno zelena ili tamno siva- fabrička
Propisi za izradu: ADR, EN i DIN
Dužina: Maksimalno 8000 mm
Poseban zahtjev: Podest za hodanje po krovu
2. Vozilo- podvoz
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 6500 cm3
Snaga motora: Minimalno 230 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, odgovarajućeg indeksa nosivosti (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci n dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuje,
Blatobrani: plastini/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana
Nosač rezervne gume: Ispod ili u blizini posude za prevoz goriva
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj I zadnjoj strain
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Fazonske kutije: sa obe strane posude za smještaj crijeva za pretakinje.
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, elektirčni podizači bočnih stakala, minn 2 bočna retrovizora. Minimalna širina kabine 2300 mm
Rezervoar: Minimalni kapacitet 250 litara, sa mmogućnošću zaključavanja (katancem ili na drugi način)
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Oprema za utakanje I istakanje
Smještaj: U zajeddničkom sanduku ispod posude, između kabine I posude, na kraju posude ili sa bočnih strana posude
Eco Utakanje: Preko utakačkih glava, trodjelnog kolektora, sa jednim kanalom I podnih ventila. Moguć istovremeni utovar u sve komore.
Eco istakanje: Slobodnim padom preko trodijelnog kolektora, pneumarskog protočnog ventila I spojnice na desnoj strain vozila
Brojilo: Mjerač protoka sa elektronikom i printerom. Prilagođeno za sve vrste goriva. Brojilo mora imati važeći certifikat o odobrenju tipa izdat od instituta za mjeriteljstvo Bi Hili EU.
Pumpa: Pumpa za istakanje, min 300 I/min. pogonjena hidromotorom, sa vežećim atestom/certifikatom o kalibraciji
Crijevo sa pištoljem: Uz mjernu grupu montiran doboš (motalica) sa crijevom dužine min 15 metara sa pištoljem (pištlj sa okretnim zglobom) I ventilom za istakanje
Zaštita od prepunjena (po komori) Optičke sonde + 10 pola utičnica
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti.
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih tvari . homologirana prema ECE R48
Utičnica: 15 polna u ADR izvedbi
Razvodna kutija: Po ADR propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
Crijevo za pretakanje: Minimalne dužine L = 15 m
Kabal za uzemljenje: Namotaj sa kliještima i sklopkom u Ex izvedbi
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Svi potrebni nosači za table i table za označavanje opasnih materija po ADR sporazum
Masa praznog vozila: max 10.000 kg
Dozvoljena nosivost: Min. 10.000kg
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u Bi Hili Eu.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine potrebne za penjanje na vrh cisterne, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine.
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R105 – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Homologacija el magnetnekompatibilnost: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R10 – el magnetna kompatibilnost.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.
Vučno vozilo – tegljač
Motor: Dizel, važeći EU ili Nato standard
Zapremina motora: Minimalno 10 000 cm3
Snaga motora: Minimalno 250 kW
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi i gume: dimenzije po specifikaciji proizvođača, 7 kom, (6+1 rezervni) Gume nove I ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila. Gume ogovarajuće za sezonu u kojoj se isporučuje vozilo.
Blatobrani: plastični/metalni preko svakog točka
Karambolka: Aluminijska ili metalna – homologirana prema ECE R58
Kopčanje poluprikolice: Obrtno postolje sa kraljevskim čepom (2‘‘) – homologiran prema ECE R55, maksimalno opterećenje na sedlu minimalno 10.000 kg
Nosač rezervne gume: da
Uređaj za šlepanje (tegljenje): Na prednjoj strani
Bočna zaštita od podlijetanja: Homologirana prema ECE R73
Kutije za alat I pribor: Sa obe strane vozila kapaciteta minimalno 0,25 m3
Boja: Zelena RAL 603I ili druga tamno zelena ili tamno siva – fabrička
Propisi zaizradu: ADR, EN I DIN
DUžina: Maksimalno do 8000 mm
Masa praznog vozila: Maksimalno: 8.000 kg
Dozvoljena nosivost vozila: za vuču poluprikolica maksimalne nosivosti minimalno 26.000 kg.
Kabina 1+1 sjedišta, sjedište vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem u 3 tačke, zračni jastuci na vozačevoj strani, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20W, putni računar, klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, indikator pritiska u gumama, , elektirčni podizači bočnih stakala, min 2 bočna retrovizora.
Rezervoar: Minimalni kapacitet 300 litara, sa mmogućnošću zaključavanja
Akumulator: Prema specifikaciji proizvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine.
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema
Držači ličnog naoružanja (puška): Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Kočiona instalacija
Vrsta kočnice: Zračna, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS sa kontrolom bočne stabilnosti i elektronskom kontrolom zračnih jastuka
Ručna kočnica: Da
Parkirna kočnica: Da
Homologacija kočnice: Homologirana prema ECE R13
Posebna odredba: Da posjeduje automatski uređaj za sprečavanje naglog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema
Izvedba instalacija: 24 V, prema ADR propisima za prijevoz opasnih tvari . homologirana prema ECE R48
Utičnica: 15 polna u ADR izvedbi
Razvodna kutija: Po ADR propisima
Štop lampe: 6 ili 9 komorne
Bočno osvjetljenje: Prema važećoj zakonskoj regulativi
Prednja svjetla: Poziciona, kratka, duga, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Zadnja svjetla: poziciona, kočiona, za kretanje unazad, svjetla za maglu i pokazivači smjera
Dodatna svjetla: Dva rotaciona svjetla ili konzole sa led narandžastom bojom dužine min. 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Ostala oprema
Aparati za gašenje požara: 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima.
Sanduk za alat: od PVC/metala min. Zapremine 0,25 m3
Podmetači: Min 4 kom PVC/metalni prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila
Table za ozančavanje: Svi potrebni nosači za table i table za označavanje opasnih materija po ADR sporazum
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozia na jednom od službenih jezika u BiH
Tahograf: Digitalni – atestiran/certificiran u skladu sa važečim Pravilnikom u BiH ili EU.
Ostala oprema: Zaštitne rukavice 2 para, zaštitne naočale 2 kom, reflektujućo prsluk 2 kom, hidraulična dizalica za vozilo min 8 t, lanci za snijed min 1 par prilagođendimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, kompolet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta ruda/poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 8t, aluminijske ljestve dužine potrebne za penjanje na vrh cisterne, sirena. Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na isporučenom vozilu.

Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 5 godina
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R105 – specifična konstrukcijska izvedba s obzirom na prevoz opasnih materija.
Homologacija el magnetnekompatibilnost: Certifikat ili potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema ECE R10 – el magnetna kompatibilnost.

Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacijed: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.

Vrsta: Autobus, po ECE R-36 I R-107 Klasa II
Dužina min: 11000mm
Širina vozila max: 2600 mm
Visina preko svega max: 3500 mm
Visina unutrašnjeg prostora min. 2000mm
Međuosovinski razmak min: 5500mm
Motor:
Vrsa: dizel, važeći EU ili NATO standard
Snaga: min 260 kW
Zapremina motora: min 6400 ccm
Mjenjač: manuelni ili automatski, sa min 6 brzina
Šema pogona
Broj osovina: 2, zadnja osovina sa duplim točkovima
Broj točkova: 6+1 rezervni u orginalnoj veličini, po preporucu proizvođača I u skladu sa najvecom dozvoljenom brzinomi opterecenjem na osovinama
Upravljač: Servo ili elektro – servo ili elektro-servo – podesiv po visini i dubini
Kočioni sistem : disk pločice sa integrisanim pomoćnim sistemima, minimalno ABS- sistem protiv blokiranja točkova, ESP – elektronski program stabilnosti. Parkirna kočnica.
Gume:
Dimenzije: Dimenzije preporučene od proizvođača. Gume nove I ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
Namjena: Sezonske, odgovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuju
Vrata I Nužni izlaz
Putnička vrata: Prednja I zadnja jednokrilna sa daljinskim upravljanjem I otvaranjem prema vani
Krovni izlaz u slučaju nužde sa čekićem
Kapacitet putnički/tovatni proctor:
Sjedala za putnike min: Min 1 + 51 visokih, tapaciranih I obloženih visoko kvalitetnim materijalnom, putničkih sjedala sa:
- Sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu
- Podesivim naslonom
- Osloncima za ruke do hodnika
- Izmjenjivim platnom na naslonima zza glavu, osim kod kožom presvučenih sjedišta
Sjedalo vozača: podesivo po visini I dubini sa podesivim naslonom, rukohvatima I sigurnosnim pojasom u tri tačke
Prtljažni proctor: min 5 m3 sa dvije strane ispod putničkog prostora
Svjetlosna signalizacija
Prednja: Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Zadnja: Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Gabaritna svjetla
Rasvjeta prostora motora i prtljažnog prostora
Boja: Zelena RAL 6031 ili druga tano zelena ili tamno siva – fabrička
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Ostali Zahtjevi:
Retarder ili Intarder
Parking senzori ili kamera
Zvučni signal za vožnju unazad
Tempomat –
limitator brzine
Digitalni tahograf – atestiran/certificiran u skladu sa važećim propisima u BiH ili EU
Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grijačima
Rasvjeta vozačkog i putničkog prostora I noćna rasvjeta sa stropa
Standardna zvučna I toplotna izolaija – bočne I stropne obloge tapacirane
Police za ručni prtljag iznad putničkih mjesta
Pod I ulazne stepenice obložene protivkliznom podnom oblogom
Dvostrukya bočna, jednostruko zadnje, termoizolaciona stakla ugrađena u orginalnim otvorima sa zavjesama
Rolo zavjesa na prednjoj šajbi I rolo zavjesa na lijevom vozačkom prozoru.
Klimatiziran unutrašnji proctor sa automatskom regulacijom temperature
Hlađenje i grijanje vozačevog i putničkog prostora sa automatskim upravljanjem
Protivpožarni senzor i sistem upozorenja u motornom dijelu
Radio prijemnik sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice, mikrofonom za vozača I zvučnici ugrađeni u prednji I putnički proctor
Elektronski sistemi: minimalno ABS sistem protiv blokiranja točkova, ESP – elektronski program stabilnosti
Pripadajući aparati za gašenje požara odgovarajućeg kapaciteta (1xS2,1xS6), čekić za razbijanje stakla, odgovarajuća dizalica i komplet zakonom propisana pripadajuća oprema sa naljepnicama (ključ za točkove, komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozača sa svjetlosno reflektirajućim osobinama poluha/ruda za vuču, min. dva PVC/metalna podmetača za točkove prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila, komplet prve pomoći, prenosna baterijska lampa, lanci za snijeg za pogonske točkove, i dr)
uputstvo za rukovanje i osnovno održavanje na jednom od službenih jezika u BiH
Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na osporučenom vozilu.
Akumulator prema specifikaciji prozvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine
Posebna vojna oprema
Držač ličnog naoružanja (puška) Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 7 godina
Ostala oprema i usluge koji moraju biti uključeneu cijenu
Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.

Vrsta Autobus, po ECE R-36/ECE R – 107, klasa III, sa ergonomskim sjedištima
Dužina min: 12000mm
Širina vozila max: 2600 mm
Visina preko svega max: 3600 mm
Visina unutrašnjeg prostora min. 1950mm
Međuosovinski razmak min: 5500mm
Motor:
Vrsa: dizel, važeći EU ili NATO standard
Snaga: min 260 kW
Zapremina motora: min 8500 ccm
Mjenjač: manuelni ili automatski, sa min 6 brzina
Šema pogona
Broj osovina: 2, zadnja osovina sa duplim točkovima
Broj točkova: 6+1 rezervni u orginalnoj veličini, po preporucu proizvođača I u skladu sa najvecom dozvoljenom brzinomi opterecenjem na osovinama
Upravljač: Servo ili elektro – servo: podesiv po visini i dubini
Kočioni sistem : disk pločice sa integrisanim pomoćnim sistemima, minimalno ABS- sistem protiv blokiranja točkova, ESP – elektronski program stabilnosti. Parkirna kočnica.
Gume:
Dimenzije: Dimenzije preporučene od proizvođača. Gume nove I ne starije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila.
Namjena: Sezonske, odgovarajuće za sezonu u kojoj se vozilo isporučuju
Vrata I Nužni izlaz
Putnička vrata: Prednja I zadnja jednokrilna sa daljinskim upravljanjem I otvaranjem prema vani
Krovni izlaz u slučaju nužde sa čekićem
Kapacitet putnički/tovatni proctor:
Sjedala za putnike min: Min 1 + 51 visokih, tapaciranih I obloženih visoko kvalitetnim materijalnom, putničkih sjedala sa:
- Sigurnosnim pojasom na svakom sjedalu
- Podesivim naslonom sa preklopnim stolićima i mrežicom
- Bočni pomakom
- Preklopnim osloncima za ruke do hodnika
- Izmjenjivim platnom na naslonima zza glavu, osim kod kožom presvučenih sjedišta
Sjedalo vozača: podesivo po visini I dubini sa podesivim naslonom, rukohvatima I sigurnosnim pojasom u tri tačke
Prtljažni proctor: min 7 m3 sa dvije strane ispod putničkog prostora
Svjetlosna signalizacija
Prednja: Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Zadnja: Prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Gabaritna svjetla
Rasvjeta prostora motora i prtljažnog prostora
Boja: Bijela, siva ili srebrena fabrička
Godina proizvodnje: Na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Ostali Zahtjevi:
Retarder
Parking senzori
Zvučni signal za vožnju unazad
Tempomat –
limitator brzine
Digitalni tahograf – atestiran/certificiran u skladu sa važećim propisima u BiH ili EU
Putni računar sa navigacijom
Vanjski retrovizori elektro podesivi sa grijačima
Rasvjeta vozačkog i putničkog prostora I noćna rasvjeta sa stropa
Standardna zvučna I toplotna izolaija – bočne I stropne obloge tapacirane
Police za ručni prtljag iznad putničkih mjesta
Pod I ulazne stepenice obložene protivkliznom podnom oblogom
Dvostruka bočna, jednostruko zadnje, termoizolaciona stakla ugrađena u orginalnim otvorima sa zavjesama
Rolo zavjesa na prednjoj šajbi I rolo zavjesa na lijevom vozačkom prozoru.
Klimatiziran unutrašnji proctor sa automatskom regulacijom temperature
Hlađenje i grijanje vozačevog i putničkog prostora sa automatskim upravljanjem
Protivpožarni senzor i sistem upozorenja u motornom dijelu
Radio prijemnik sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice,
DVD player I 2 kom, LCD monitora min 15 ‘’ u putničkom prostoru srazmjerno postavljenim, mikrofonom za vozača/suvozača I zvučnici ugrađeni u prednji I putnički prostor
Inteligentni sistemi za bezbjednost minimalno: vožnje, zaustavljenja – kočenka, bočne stabilnosti, kretanja na uzbrdici.
Pripadajući aparati za gašenje požara odgovarajućeg kapaciteta (min S6-2 kom), čekić za razbijanje stakla, odgovarajuća dizalica i komplet zakonom propisana pripadajuća oprema sa naljepnicama (ključ za točkove, komplet rezervnih sijalica, prsluk za vozača sa svjetlosno reflektirajućim osobinama poluha/ruda za vuču, min. dva PVC/metalna podmetača za točkove prilagođeni dimenzijama točkova i masi vozila, komplet prve pomoći, prenosna baterijska lampa, lanci za snijeg za pogonske točkove, i dr)
uputstvo za rukovanje i osnovno održavanje na jednom od službenih jezika u BiH
Dodatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje su na osporučenom vozilu.
Akumulator prema specifikaciji prozvođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine
Posebna vojna oprema
Držač ličnog naoružanja (puška): Ugrađen nosač za pušku vozača, u vertikalnom položaju, po sljedećem:
Lociran na lijevoj strani iza ili pored vozačevog sjedišta
Donji dio – izrađen kao ležište a kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod.
Gornji dio za cijev, izrađen od platna/ kože / gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150 mm) fiksiran za lijevu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75 cm.
(Mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Aneksu na kraju ovih specifikacij).
Garancije:
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100.000 km
Garancija na boju: Minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih djelova: Minimalno 7 godina
Ostala oprema i usluge koji moraju biti uključeneu cijenu
Obuka: Osnovna obuka 2 (dva) mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila
Usluge servisa sa potrošnim materijalom I dijelovima: Obavljanje redovnih (od proizvođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve 3 (tri) godine eksploataciji ili 100.000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući i od proizvođača propisani paket (set) svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti i drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije nakon isporuke ili nakon pređenih 75.000 km da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potoršna sredstva (filtere, remenja, zaptivke i sl) i tečnosti (ulja i sl.) po specifikaciji proizvođača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis i održžavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa i osnovnog održavanja.

Vrsta: N2, SG – specijalno hladnjača (BAS ISO 3833:2003)
Motor: dizel, važeći EU ili NATO standard
Zapremina motora: min 3500cm3
Snaga motora: minimalno 150 kw
Osovine: 2 osovine, zadnja osovina sa duplim točkovima
Pogon: na zadnjim točkovima
Točkovi I gume: 6+1, dimenzije po specifikaciji proizvođača sa čeličnim naplatcima I odgovarajućeg indeksa nosivosti. Gume nove I ne straije od 12 mjeseci na dan isporuke vozila. Gume odgovarajuće za sezonu u ojoj se isporučuju vozila
Blatobrani: plastični/ metalni preko svakog točka
Karambolka: alumijska ili metalna-hmologirana prema ECE R58
Boja: zelena RAL6031 ili druga tamno zelena ili tamno siva-fabrička
Uređaj sa šlepenje(tegljenje): na prednjoj I zadnjoj strani
Kabina: 1+1 sjedišta, sjedište za vozača podesivo po visini, pojasevi za vezivanje na oba sjedišta sa vezivanjem na 3 tačke, zračni jastuci na vozačevoj strani, radio uređaj sa CD, USB ili čitačem memorijske kartice I min 2 zvučnika min snage 20w, putni računar klima uređaj u kabini, utičnica za upaljač 12V, zvučni signal kretanja u nazad, električni podizači bočnih stakala, min 2 bočna retrovizora. Maksimalna dužina kabine 1700mm
Rezervoar:minimalni kapacitet 120 litara, sa mogućnošću zaključavanja
Godina proizvodnje: na dan isporuke vozilo ne smije biti starije od 12 mjeseci
Posebna vojna oprema:
Držači ličnog naoružanja(puška): U putničkoj kabini ugrađen nosač za pušku(min 2 kom), donji dio izrađen kao ležište za kundak, od kvalitetne plastike ili tvrde gume, fiksiran na pod, a gornji dio za cijev, izrađen od platna, kože, gume, sa osiguračem ili ljepljivim čičkom, podesiv po obimu (za stezanje dijelova puške od 20 do 150mm), fiksiran za lijevu ili desnu bočnu stranu vozila vertikalno iznad donjeg nosača na visini 65-75cm. ( mogući izgledi držača ličnog naoružanja prikazani su u Ankesu na kraju ovih specifikacija)
Kočiona instalacija:
Vrsta kočnice: zračna/hidraulična, dvokružna, dvovodna
Antiblokirni sistem kočenja: min ABS, sa kintrolom bočne stabilnosti
Ručna kočnica: da
Parkirna kočnica: da
Posebna odredba: posjeduje automatski uređaj za sprečavanje nagog kretanja unazad u slučaju otpuštanja kočnice na uzbrdici
Električna oprema:
Izvedba instalacija: 12/24V-homologirana prema ECE R48
Posebna svjetla: svjetla za vožnju noću
Prednja svjetla: prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Zadnja svjetla: prema ECE normi, plus svjetla za maglu
Dodatna svjetla: dva rotaciona svjetla ili konzola sa led narandžastom bojom dužine min 75 cm na krovu kabine vozila sa komandama u kabini
Tovarni prostor:
Tovarni prostor/ sanduk:zatvoreni(furgon) minimalne zapremine 10 m3, irađen od termoizolacijksih materijala(stranice I prednja stijena minimalne debljina 55mm, krov min debljine 75mm, pod min debljine 65mm, zadnja strana-dvokrilna vrata sa mogućnošću zaključavanja I minimalne debljine 55mm. Pod: izolacija + ploča min debljine 15mm+laminirani poliesterski premaz + završni poliesterski premaz sivoj ili bijeloj boji.
Stranice I krov: unutrašnji dio izolacijskih materijala+poliesterski laminat
Stražna dvoklrilna vrata: ispunjena izolacijskim materijalom koliko dozvoljava funkcija vrata, a da se ne remeti funkcija brave. Vrata sa unutrašnje strane prekrivena poliesterskim laminatom.
Završni sloj unutrašnjih obloga: polyester laminat u bijeloj ili sivoj boji, otporan na vodu, UV I mliječnu kiselinu
Rubovi I spojevi: laminirani poliesterom, vodonepropusni
Unutrašnjost tovarnog prostora osvijetljena sa najmanje dva nezavisna izvora svjetlosti
Minimalno 3 linije sa držačima kuka, sa minimalno po 5 kuka po liniji, sa učvrščivačem pozicije. Nosivost svake linije minimalno 1650 kg. u tovarnom prostoru ugrađeni: thermostat, termometar I higrometar ( radni opseg od -200C do +350C
Rashladni uređaj tovarnog prostora:
Odgovarajući uređaj za automatsko održavanje temperature tovarnog prostora u rasponu min od -200C do 00C
Led mikroprocesor kontroler u vozačevoj kabini sa prikazom trenutne temperature tovarnog prostora I mogučnošću podešavanja iste iz kabine vozača, I sa prikazim koda greške uređaja
Ekološki rashladni medij R-134A ili jednako vrijedan ekološki medij
Rashladni kacitet uređaja min 2250kw pri 00C, količina zraka kroz isparivač min 1100 m3/h
Dozvoljena nosivost vozila: minimalno 4000kg
Ostala oprema:
Aparati za gašenje požara: min 2 komada po 6kg sa PVC ili metalnim kućištima
Sanduk za alat: od PVC/metala min zapremine 0.5m3
Podmetači: 4kom/PVC metalni prilagođeni dimenzijamatočkova I masi vozila
Uputstva: Uputstvo za rukovanje I održavanje kompletnog vozila na jednom od službenih jezika u BiH
Thograf:Digitalni-atestiran/certificiran u skladu sa važećim pravilnikom u BiH ili EU
Ostala oprema: zaštitne rukavice 2 para, reflektujući prsluk 2 komada,hidraulična dizalica za vozilo min 6t, lanci za snijeg min 1 par prilagođen dimenzijama guma, prenosiva baterijska lampa, dva sigurnosna trokuta, komplet prve pomoći za vozilo, komplet rezervnih sijalica, atestirana kruta poluga za vuču dužine 3 do 5 m min 7t, jedno ili dvotonska sirena. Dosatni set guma za sezonu suprotnu od onih guma koje sun a isporučenom vozilu.
Akumulator: Prema specifikaciji proivođača vozila I sa garancijom od minimalno 2 godine
Garancije
Garancija na vozilo: Minimalno 3 godine ili 100000km
Garancija na boju: minimalno 3 godine
Garancija na prohrđavanje metalnih dijelova:minimalno 5 godina
Garancija na rashladni uređaj: minimalno 2 godine
Ostalo
Homologacija konstrukcijske izvedbe: Certifikat I Potvrda ovlaštene institucije u BiH da je cjelokupno vozilo homologirano prema Sporazumu o međunarodno, prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda I specijalnim vozilima za njihov prevoz (ATP)
Ostala oprema I usluge koji moraju biti uključeni u cijenu
Obuka: osnovna obuka 2 mehaničara/servisera za osnovni nivo održavanja/servisiranja vozila.
Usluga servisa sa potrošnim materijalnim dijelovima: Obavljanje redovnih (od proivođača vozila propisanih) servisa u ovlaštenom servisu za prve tri godine eksploatacije ili 100000 pređenih kilometara u normalnoj eksploataciji nakon isporuke uključujući I od proizvođača propisani paket svih filtera, zaptivki, remenja, tečnosti drugo što podliježe zamjeni pri obavljanju ovakvih redovnih servisa.
Informacije: U drugoj godini eksploatacije ili nakon pređenih 75000 km nakon isporuke da isporučilac osigura specifikaciju potreba za potrošna sredstva ( filtere, remenja, zaptivke I sl.) I tečnosti (ulja) po specifikaciji proizvđača vozila za četvrtu godinu eksploatacije za isporučena vozila kada je u pitanju redovan servis I održavanje, sa podacima o specijalnom alatu potrebnom za vršenje takvih redovnih servisa I osnovnog održavanja


library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
10. feb 2021
chevron_right Šifra tendera
723-3-1-307/20
chevron_right Broj vozila
31
chevron_right Vrsta Postupka
Pregovarački postupak s objavom obavještenja o nabavci
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Ministarstvo odbrane BiH
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_I_723-3-1-307_20.zip
TD_I_IZM4_723-3-1-307_20.zip

library_books LOT

# Naziv predmeta ugovora Kratak opis predmeta ugovora Vrsta vozila Vrsta motora Stanje vozila Broj vozila Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 Lot 1 Nabavka motornih vozila po višegodišnjem projektu za potrebe OS BiH, AF- minibus do 32 sjedišta. Autobus Dizel Novo 6 1.061.538 KM 0 KM
2 Lot 2 Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH AG-autobus do 56 sjedišta (srednja klasa- klasa II) AG- autobus do 56 sjedišta (viša- turistička klasa - klasa III Autobus Dizel Novo 12 2.462.393 KM 0 KM
3 Lot 3 Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH BĐ- teretno m/v cisterna za gorivo do 15t BĐ- teretno m/v cisterna za gotivo do 26t (tegljač sa poluprikolicom) Kamion Dizel Novo 2 510.530 KM 0 KM
4 Lot 4 Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH BP- teretno m/v hladnjača do 5t Ostalo Dizel Novo 5 790.598 KM 0 KM
5 Lot 5 Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH BY- teretno m/v cisterna za avio gorivo Kamion Dizel Novo 2 452.991 KM 0 KM
6 Lot 6 Nabavka motornih vozila za potrebe OS BiH BŽ- teretno m/v cisterna za vodu do 15t Kamion Dizel Novo 4 752.137 KM 0 KM