# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabavka novog putničkog motornog (kombi) vozila account_balance Služba za zajedničke poslove institucija BiH 13. okt 2020 1 0 business 42.735 KM 0 KM
42 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 16. dec 2020 1 0 business 48.896 KM 0 KM
43 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 21. okt 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
44 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Poljoprivredni zavod Unsko Sankog Kantona 10. dec 2020 1 0 business 23.800 KM 0 KM
45 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance JP RPC Tuzla - Inkubator ''Lipnica'' d.o.o 11. jan 2021 1 0 business 22.000 KM 0 KM
46 library_books Nabavka novog putničkog vozila putem lizinga account_balance Komunalno Pale 29. jun 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
47 library_books Nabavka polovnog motornog putničkog vozila ( 1+8) sjedišta account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
48 library_books Nabavka polovnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Maglaj 20. okt 2020 1 0 business 10.500 KM 0 KM
49 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
50 library_books Nabavka polovnog traktora account_balance Komunalno Brčko 10. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
51 library_books Nabavka puničkog motornog vozila account_balance Centar za kulturu "Filip Višnjić" Ugljevik 16. jul 2020 1 0 business 20.000 KM 0 KM
52 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske 1. jul 2020 2 0 business 51.282 KM 0 KM
53 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Komunalno Brčko 27. nov 2020 1 0 business 70.000 KM 0 KM
54 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 10. sep 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
55 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 27. okt 2020 1 0 business 23.550 KM 0 KM
56 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala 7. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
57 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Osnovni sud u Šamcu 4. nov 2020 1 0 business 24.921 KM 0 KM
58 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Općina Sokolac 30. mar 2020 1 0 business 34.000 KM 0 KM
59 library_books Nabavka putničkog motornog vozila 1+8 sjedišta ( polovno - rabljeno) account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
60 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije "Stari grad" account_balance Agencija "Stari Grad" Mostar 31. mar 2020 1 0 business 19.650 KM 0 KM